Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisk a informace

Soudní dvůr Evropské unie

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 10/13

V Lucemburku dne 5. února 2013

Konference na Soudním dvoře

Soudní dvůr slaví výročí 50 let od vydání rozsudku Van Gend en Loos

Dne 13. května 2013 proběhne na Soudním dvoře konference k připomenutí vyhlášení rozsudku, v němž byla stanovena zásada přímého účinku práva Unie

Dne 5. února 1963 vyhlásil Soudní dvůr v odpovědi na předběžnou otázku položenou nizozemským soudem (Tariefcommissie) rozsudek Van Gend en Loos. Původní řízení bylo zahájeno z podnětu dopravní společnosti Van Gend & Loos, která jakožto dovozce zboží z Německa do Nizozemska měla uhradit cla, jež byla podle jejího názoru v rozporu s ustanovením zakotveným ve Smlouvě o EHS zakazujícím členským státům zvyšovat ve svých vzájemných obchodních vztazích cla.

Ve svém rozsudku stanovil Soudní dvůr jednu z hlavních zásad práva Evropské unie: zásadu přímého účinku.

Dne 13. května 2013 se v sídle Soudního dvora uskuteční jednodenní konference organizovaná výborem pod vedením předsedy senátu A. Tizzana, jehož členy jsou generální advokátka J. Kokott a soudkyně S. Prechal, jež se bude zabývat obsahem rozsudku, jeho dopady a perspektivami této judikatury. Konference, jejímiž pracovními jazyky budou francouzština a angličtina, je určena zástupcům všech právnických povolání a akademické obce.

Zájemci o účast na této akci se budou moci přihlásit u Soudního dvora do 8. března 2013 vyplněním formuláře na internetových stránkách www.curia.europa.eu, kde lze také nalézt podrobnější informace.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki (+352) 4303 5499


Side Bar