Navigation path

Left navigation

Additional tools

Press och Information

Europeiska unionens domstol

PRESSMEDDELANDE nr 155/12

Luxemburg, den 28 november 2012

Högtidlig sammankomst vid domstolen

En ny generaladvokat har tillträtt sin tjänst vid domstolen

Högtidlig sammankomst den 28 november 2012

Företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater har genom beslut av den 25 april 2012 utnämnt Nils Wahl, som har varit domare i tribunalen sedan den 7 oktober 2006, till generaladvokat vid domstolen för tiden den 7 oktober 2012 – den 6 oktober 2018. Nils Wahl ersätter Verica Trstenjak.

En högtidlig sammankomst har i dag hållits vid domstolen med anledning av att Verica Trstenjak lämnar sin tjänst och med anledning av att Nils Wahl tillträder sin tjänst.

Curriculum vitae för Nils Wahl

Född år 1961; jur. kand. (Stockholms universitet, 1987), juris doktor (Stockholms universitet, 1995); docent och innehavare av Jean Monnet-professur i Europarätt (1995), professor i Europarätt (Stockholms universitet, 2001); biträdande jurist (1987–1989); administrativ direktör för en utbildningsstiftelse (1993–2004); ordförande för Nätverket för europarättslig forskning (2001–2006); medlem i Rådet för konkurrensfrågor (2001–2006); adjungerad domare vid Hovrätten över Skåne och Blekinge (2005); domare vid tribunalen den 7 oktober 2006 – den 28 november 2012; generaladvokat vid domstolen sedan den 28 november 2012.

Detta är en icke-officiell handling avsedd för massmedia och den är inte bindande för domstolen.

Kontaktperson för press: Gitte Stadler (+352) 4303 3127

Bilder från den högtidliga sammankomsten finns tillgängliga på "Europe by Satellite" (+32) 2 2964106


Side Bar