Navigation path

Left navigation

Additional tools

Mediji in informacije

Sodišče Evropske unije

SPOROČILO ZA MEDIJE ŠT. 155/12

V Luxembourgu, 28. novembra 2012

Slavnostna seja Sodišča

Nastop funkcije novega generalnega pravobranilca na Sodišču

Slavnostna seja z dne 28. novembra 2012

S sklepom z dne 25. aprila 2012 so predstavniki vlad držav članic za generalnega pravobranilca na Sodišču za obdobje od 7. oktobra 2012 do 6. oktobra 2018 kot zamenjavo za Verico Trstenjak imenovali Nilsa Wahla, ki je od 7. oktobra 2006 sodnik na Splošnem sodišču.

Danes je na Sodišču potekala slavnostna seja ob prenehanju funkcije in odhodu Verice Trstenjak ter ob nastopu funkcije Nilsa Wahla.

Življenjepis Nilsa Wahla

Rojen leta 1961; magister prava, univerza v Stockholmu (1987); doktor pravnih znanosti, univerza v Stockholmu (1995); izredni profesor (docent) in nosilec katedre Jean Monet za evropsko pravo (1995); profesor za evropsko pravo na univerzi v Stockholmu (2001); odvetniški kandidat (1987–1989); generalni direktor izobraževalne ustanove (1993–2004); predsednik Nätverket för europarättslig forskning (švedsko združenje za študije evropskega prava) (2001–2006); član Rådet för konkurrensfrågor (svet za konkurenčno pravo) (2001–2006); sodnik na Hovrätten över Skåne och Blekinge (drugostopenjsko sodišče) (2005); sodnik na Splošnem sodišču od 7. oktobra 2006 do 28. novembra 2012; generalni pravobranilec na Sodišču od 28. novembra 2012.

Neuradni dokument za medije, ki ne zavezuje Sodišča.

Kontaktna oseba: Ireneusz Kolowca (+352) 4303 2793

Posnetki s slavnostne seje so na voljo na „Europe by Satellite“, (+32) 2 2964106


Side Bar