Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č.°155/12

v Luxemburgu 28. novembra 2012

Slávnostné zasadnutie Súdneho dvora

Nástup nového generálneho advokáta Súdneho dvora do funkcie

Slávnostné zasadnutie 28. novembra 2012

Rozhodnutím z 25. apríla 2012 zástupcovia vlád členských štátov vymenovali do funkcie generálneho advokáta Súdneho dvora na obdobie od 7. októbra 2012 do 6. októbra 2018 pána Nilsa Wahla, sudcu Všeobecného súdu od 7. októbra 2006, ktorý vystrieda pani Vericu Trstenjak.

Pri príležitosti ukončenia funkcie a odchodu pani Verice Trstenjak, ako aj nástupu do funkcie pána Nilsa Wahla sa dnes konalo slávnostné zasadnutie Súdneho dvora.

Životopis pána Nilsa Wahla

narodený v roku 1961; diplom z práva na Štokholmskej univerzite (1987); doktor práv na Štokholmskej univerzite (1995); docent a vedúci katedry Jeana Monneta pre európske právo (1995); profesor európskeho práva na Štokholmskej univerzite (2001); advokátsky koncipient (1987 – 1989); generálny riaditeľ vzdelávacej nadácie (1993 – 2004); predseda švédskeho združenia pre štúdie práva Spoločenstva (Nätverket för europarättslig forskning, 2001 – 2006); člen Rady pre otázky hospodárskej súťaže (Rådet för konkurrensfrågor, 2001 – 2006); sudca Odvolacieho súdu pre Skåne a Blekinge (Hovrätten över Skåne och Blekinge, 2005); sudca Všeobecného súdu od 7. októbra 2006 do 28. novembra 2012; generálny advokát Súdneho dvora od 28. novembra 2012.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499

Obrazový záznam z vyhlásenia rozsudku je k dispozícii na Europe by Satellite  (+32) 2 2964106


Side Bar