Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pers en Voorlichting

Hof van Justitie van de Europese Unie

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 155/12

Luxemburg, 28 november 2012

Plechtige zitting van het Hof van Justitie

Ambtsaanvaarding door een nieuwe advocaat-generaal bij het Hof van Justitie

Plechtige zitting van 28 november 2012

Bij besluit van 25 april 2012 hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten voor de periode van 7 oktober 2012 tot 6 oktober 2018 de heer Nils Wahl, rechter in het Gerecht sedert 7 oktober 2006, benoemd tot advocaat-generaal bij het Hof van Justitie, ter vervanging van mevrouw Verica Trstenjak.

Heden is bij het Hof van Justitie een plechtige zitting gehouden ter gelegenheid van de neerlegging van haar ambt en het vertrek van mevrouw Trstenjak alsook de ambtsaanvaarding door de heer Wahl.

Curriculum vitae van de heer Nils Wahl

geboren in 1961; diploma hogere studies in de rechtsgeleerdheid, universiteit van Stockholm (1987); doctor in de rechtsgeleerdheid, universiteit van Stockholm (1995); geassocieerd hoogleraar en titularis van de Jean Monnetleerstoel voor Europees recht (1995); hoogleraar Europees recht, universiteit van Stockholm (2001); advocaat-stagiaire (1987‑1989); algemeen directeur van een educatieve stichting (1993‑2004); voorzitter van Nätverket för europarättslig forskning (netwerk voor de studie van het gemeenschapsrecht) (2001‑2006); lid van Rådet för konkurrensfrågor (raad voor mededingingsrecht) (2001‑2006); rechter in Hovrätten över Skåne och Blekinge (hof van beroep) (2005); rechter-plaatsvervanger in het Gerecht van 7 oktober 2006 tot 28 november 2012; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie sedert 28 november 2012.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught (+352) 4303 2170

Beelden van de plechtige zitting zijn beschikbaar op „Europe by Satellite (+32) 2 2964106.


Side Bar