Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Pressi- ja teabeosakond

Euroopa Liidu Kohus

PRESSITEADE nr 155/12

Luxembourg, 28. november 2012

Euroopa Kohtu pidulik istung

Euroopa Kohtu uue kohtujuristi ametisseastumine

28. novembri 2012. aasta pidulik istung

Liikmesriikide valitsuste esindajad nimetasid 25. aprilli 2012. aasta otsusega ajavahemikuks 7. oktoobrist 2012 kuni 6. oktoobrini 2018 Verica Trstenjaki asemel Euroopa Kohtu kohtujuristiks Nils Wahli, kes on alates 7. oktoobrist 2006 olnud Üldkohtu kohtunik.

Täna toimus Euroopa Kohtus pidulik istung Verica Trstenjaki ametist lahkumise ja Nils Wahli ametisseastumise puhul.

Nils Wahli elulugu

Sündinud 1961; õigusteaduste magister, Stockholmi ülikool (1987); õigusteaduste doktor, Stockholmi ülikool (1995); dotsent ja Euroopa õiguse Jean Monnet' õppetooli hoidja (1995); Euroopa õiguse professor, Stockholmi ülikool (2001); õigusnõustaja (1987–1989); haridussihtasutuse direktor (1993–2004); Nätverket för europarättslig forskning'u (Euroopa õiguse uuringute võrk) juhataja (2001–2006); Rådet för konkurrensfrågor'i (konkurentsiküsimuste nõukogu) liige (2001–2006); Hovrätten över Skåne och Blekinge (apellatsioonikohus) kohtunik (2005); Üldkohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2006 kuni 28. novembrini 2012; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 28. novembrist 2012.

Ajakirjandusele mõeldud mitteametlik dokument, mis ei ole Euroopa Kohtule siduv.

Täiendavat teavet annab Gitte Stadler (+352) 4303 3127

Piduliku kohtuistungi pildid on kättesaadavad agentuuri Europe by Satellite kaudu (+32) 2 2964106


Side Bar