Navigation path

Left navigation

Additional tools

Presse og Information

Den Europæiske Unions Domstol

PRESSEMEDDELELSE NR. 155/12

Luxembourg, den 28. november 2012

Højtideligt retsmøde ved Domstolen

Tiltrædelse af en ny generaladvokat ved Domstolen

Højtideligt retsmøde den 28. november 2012

Ved afgørelse af 25. april 2012 har repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer udnævnt Nils Wahl, dommer ved Retten siden den 7. oktober 2006, til generaladvokat ved Domstolen for perioden fra den 7. oktober 2012 til den 6. oktober 2018 som efterfølger for Verica Trstenjak.

Der blev i dag afholdt et højtideligt retsmøde ved Domstolen i anledning af Verica Trstenjaks fratræden og Nils Wahls tiltræden.

Curriculum vitae for Nils Wahl

Født i 1961; jur.kand., Stockholms universitet (1987), dr.jur., Stockholms universitet (1995); assisterende professor, indehaver af Jean Monnet-lærestolen for fællesskabsret (1995), professor i fællesskabsret, Stockholms universitet (2001); advokatfuldmægtig (1987-1989); administrerende direktør for en uddannelsesfond (1993-2004); formand for den svenske forening for fællesskabsretlige studier (2001-2006); medlem af Rådet för konkurrensfrågor (2001-2006); konstitueret dommer ved Hovrätten över Skåne och Blekinge (landsretten, 2005); dommer ved Retten fra den 7. oktober 2006 til den 28. november 2012; generaladvokat ved Domstolen siden den 28. november 2012.

Dette er et ikke-officielt dokument til mediernes brug og forpligter ikke Domstolen.

Kontakt i Presse- og Informationsafdelingen: Gitte Stadler (+352) 4303 3127

Billeder fra det højtidelige retsmøde kan fås vi "Europe by Satellite"a (+32) 2 2964106


Side Bar