Navigation path

Left navigation

Additional tools

Служба „Преса и информация“

Съд на Европейския съюз

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ №°155/12

Люксембург, 28 ноември 2012 г.

Тържествено заседание на Съда

Встъпване в длъжност на нов генерален адвокат в Съда

Тържествено съдебно заседание от 28 ноември 2012 г.

С решение от 25 април 2012 г. представителите на правителствата на държавите членки посочиха за генерален адвокат в Съда през периода от 7 октомври 2012 г. до 6 октомври 2018 г. г-н Nils Wahl, съдия в Общия съд от 7 октомври 2006 г., който заменя г-жа Verica Trstenjak.

Днес в Съда се проведе тържествено заседание по повод преустановяването на функциите и напускането на г-жа Verica Trstenjak, както и на встъпването в длъжност на г-н Nils Wahl.

Биография на г-н Nils Wahl

Роден през 1961 г.; диплома по право, Стокхолмски университет (1987); доктор по право, Стокхолмски университет (1995); доцент и титуляр на катедра по европейско право „Жан Моне“ (1995), професор по европейско право, Стокхолмски университет (2001); стажант-адвокат (1987—1989); генерален директор на образователна фондация (1993—2004); председател на Шведската асоциация Nätverket för europarättslig forskning (Мрежа за изследвания по общностно право (2001—2006); член на Rådet för konkurrensfrågor (Съвет по въпросите на конкурентното право, 2001—2006); заместник-съдия в Hovrätten över Skåne och Blekinge (апелативен съд, 2005 г.); съдия в Общия съд от 7 октомври 2006 г. до 28 ноември 2012 г.; генерален адвокат в Съда от 28 ноември 2012 г.

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда.

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова (+352) 4303 3708

Видеоматериали от тържественото съдебно заседание ще бъдат достъпни на Europe by Satellite (+32) 2 2964106


Side Bar