Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pers en Voorlichting

Hof van Justitie van de Europese Unie

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 127/12

Luxemburg, 9 oktober 2012

De heer Vassilios Skouris is herkozen tot president van het Hof van Justitie van de Europese Unie

Na de gedeeltelijke vervanging van de leden van het Hof van Justitie1, is de heer Vassilios Skouris, sinds 7 oktober 2003 president van het Hof van Justitie, herkozen tot president van het Hof van Justitie van de Europese Unie voor de periode van 9 oktober 2012 tot 6 oktober 2015.

Artikel 7 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie bepaalt: „De rechters kiezen onmiddellijk na hun gedeeltelijke vervanging, bedoeld in artikel 253 VWEU, uit hun midden voor drie jaar de president van het Hof”.

De heer Vassilios Skouris

geboren in 1948; gediplomeerde in de rechten van de vrije universiteit te Berlijn (1970); doctor in het staatsrecht en het administratief recht van de universiteit van Hamburg (1973); hoogleraar aan de universiteit van Hamburg (1972‑1977); hoogleraar publiekrecht aan de universiteit van Bielefeld (1978); hoogleraar publiekrecht aan de universiteit van Thessaloniki (1982); minister van Binnenlandse Zaken (in 1989 en in 1996); lid van het bestuurscomité van de universiteit van Kreta (1983‑1987); directeur van het centrum voor internationaal en Europees economisch recht te Thessaloniki (1997‑2005); voorzitter van de Griekse vereniging voor Europees recht (1992‑1994); lid van het Grieks nationaal comité voor het onderzoek (1993‑1995); lid van het hoog comité voor de selectie van Griekse ambtenaren (1994‑1996); lid van de wetenschappelijke raad van de Academie voor Europees recht te Trier (sinds 1995); lid van het bestuurscomité van de Griekse nationale school voor de magistratuur (1995‑1996); lid van de wetenschappelijke raad van het ministerie van Buitenlandse Zaken (1997‑1999); voorzitter van de Griekse economische en sociale raad in 1998; rechter in het Hof van Justitie sedert 8 juni 1999; president van het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2003.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught (+352) 4303 2170

1 :

Zie persommuniqué nr. 126 van 8 oktober 2012.


Side Bar