Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL CS HU PL SK BG RO

Mediji in informacije

Splošno sodišče Evropske unije

SPOROČILO ZA MEDIJE ŠT. 72/11

V Luxembourgu, 13. julija 2011

Sodbe v zadevi Schindler Holding Ltd in drugi proti Komisiji (T-138/07); v združenih zadevah General Technic-Otis Sàrl proti Komisiji (T-141/07), General Technic Sàrl proti Komisiji (T-142/07), Otis SA in drugi proti Komisiji (T-145/07), United Technologies Corp. proti Komisiji (T-146/07); v združenih zadevah ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV proti Komisiji (T-144/07), ThyssenKrupp Aufzüge GmbH in drugi proti Komisiji (T-147/07), ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl proti Komisiji (T-148/07), ThyssenKrupp Elevator AG proti Komisiji (T-149/07), ThyssenKrupp AG proti komisiji (T-150/07) in ThyssenKrupp Liften BV proti Komisiji (T-154/07) in v zadevi Kone Oyj in drugi proti Komisiji (T-151/07)

Splošno sodišče je zmanjšalo globe, ki so bile naložene več družbam iz skupine ThyssenKrupp zaradi njihovega sodelovanja pri kartelu na trgu prodaje, montaže, vzdrževanja in posodabljanja dvigal in tekočih stopnic

Globe, naložene družbam iz skupin Otis, Kone in Schindler, so bile potrjene

Z odločbo z dne 21. februarja 20071 je Komisija več družbam iz skupin Otis, Kone, Schindler in ThyssenKrupp naložila globe v skupnem znesku več kot 992 milijonov EUR, ker so sodelovale pri kartelih na trgu prodaje, montaže, vzdrževanja in posodabljanja dvigal in tekočih stopnic v Belgiji, Nemčiji, Luksemburgu in na Nizozemskem.

Kršitve, ki jih je ugotovila Komisija, so se nanašale predvsem na razdelitev trgov med konkurenti, s tem da so se ti dogovarjali ali usklajevali za dodelitev javnih naročil in pogodb o prodaji, montaži, vzdrževanju in posodabljanju dvigal in tekočih stopnic (T-138/07, 22).

Zadevna podjetja so se obrnila na Splošno sodišče in predlagala, naj se odločba Komisije razglasi za nično ali naj se globe, ki so jim bile naložene, zmanjšajo.

Glede družb iz skupine ThyssenKrupp Splošno sodišče opozarja, da je Komisija globe, naložene matični družbi ThyssenKrupp AG, njeni hčerinski družbi ThyssenKrupp Elevator AG ter nekaterim nacionalnim hčerinskim družbam, povečala za 50 % zaradi ponovne kršitve (T-144/07, 3, 4 in 298). Komisija je namreč leta 1998 nekatere družbe iz skupine ThyssenKrupp kaznovala zaradi njihovega sodelovanja pri kartelu na trgu dodatne dajatve na zlitine.2


Po eni strani Splošno sodišče poudarja, da je Komisija v prejšnji odločbi ugotovila, da so kršitev storile le zadevne družbe, ne pa tudi njihovi takratni matični družbi, katerih gospodarski in pravni naslednik je ThyssenKrupp AG (T-144/07, 314). Poleg tega Komisija v tej prejšnji odločbi ni menila, da so hčerinske družbe z matičnima družbama tvorile en gospodarski subjekt. Po drugi strani Splošno sodišče ugotavlja, da iz izpodbijane odločbe ni razvidno, da so hčerinske družbe, ki so jim bile naložene globe v zvezi s kartelom v sektorju dodatne dajatve na zlitine, med družbami, ki so kaznovane v odločbi, ki je predmet te tožbe (T-144/07, 315). Splošno sodišče tako ugotavlja, da v tej zadevi kršitev, ki jih je ugotovila Komisija, ni mogoče obravnavati kot ponovnih kršitev istega ali istih podjetij (T-144/07, 316).

1Odločba Komisije C(2007) 512 konč. z dne 21. februarja 2007 v zvezi s postopkom po členu 81 [ES] (Zadeva COMP/E-1/38.823 – Dvigala in tekoče stopnice), katere povzetek je objavljen v Uradnem listu Evropske unije (UL 2008, C 75, str. 19).

2Odločba 98/247/ESPJ z dne 21. januarja 1998 v zvezi s postopkom na podlagi člena 65 [PJ] (Zadeva IV/35.814 – Dodatna dajatev na zlitine) (UL L 100, str. 55) in odločba C(2006) 6765 konč. v zvezi s postopkom na podlagi člena 65 [PJ] (Zadeva COMP/F/39.234 – Dodatna dajatev na zlitine – ponovno sprejetje).

Zato je Splošno sodišče zmanjšalo globe, ki so bile naložene družbam iz skupine ThyssenKrupp.

V zvezi z družbami iz skupin Otis, Kone in Schindler je Splošno sodišče zavrnilo vse podane trditve in zato potrdilo globe, ki so jim bile naložene.

Družbe

Globe, ki jih je naložila Komisija

Odločitev Splošnega sodišča

BELGIJSKI TRG

United Technologies Corp. (Združene države), Otis Elevator Company (Združene države) in Otis SA (Belgija)

Solidarno: 47,71 milijona EUR

Zavrnitev tožb

Potrditev globe

Schindler Holding Ltd (Švica) in Schindler SA (Belgija)

Solidarno: 69,30 milijona EUR

Zavrnitev tožbe

Potrditev globe

ThyssenKrupp AG (Nemčija), ThyssenKrupp Elevator AG (Nemčija) in ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV (Belgija)

Solidarno: 68,61 milijona EUR

Zmanjšanje globe

Solidarno: 45,74 milijona EUR

NEMŠKI TRG

Kone Oyj (Finska) in Kone GmbH (Nemčija)

Solidarno: 62,37 milijona EUR

Zavrnitev tožbe

Potrditev globe

United Technologies Corp. (Združene države), Otis Elevator Company (Združene države) in Otis GmbH & Co. OHG (Nemčija)

Solidarno: 159,04 milijona EUR

Zavrnitev tožb

Potrditev globe

Schindler Holding Ltd (Švica) in Schindler Deutschland Holding GmbH (Nemčija)

Solidarno: 21,46 milijona EUR

Zavrnitev tožbe

Potrditev globe

ThyssenKrupp AG (Nemčija), ThyssenKrupp Elevator AG (Nemčija), ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (Nemčija) in ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (Nemčija)

Solidarno: 374,22 milijona EUR

Zmanjšanje globe

Solidarno: 249,48 milijona EUR

LUKSEMBURŠKI TRG

United Technologies Corp. (Združene države), Otis Elevator Company (Združene države), Otis SA (Belgija), General Technic-Otis Sàrl (Luksemburg) in General Technic Sàrl (Luksemburg)

Solidarno: 18,18 milijona EUR

Zavrnitev tožb

Potrditev globe

Schindler Holding Ltd (Švica) in Schindler Sàrl (Luksemburg)

Solidarno: 17,82 milijona EUR

Zavrnitev tožbe

Potrdietv globe

ThyssenKrupp AG (Nemčija), ThyssenKrupp Elevator AG (Nemčija) in ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (Luksemburg)

Solidarno: 13,37 milijona EUR

Zmanjšanje globe

Solidarno: 8,91 milijona EUR

NIZOZEMSKI TRG

Kone Oyj (Finska) in Kone BV (Nizozemska)

Solidarno: 79,75 milijona EUR

Zavrnitev tožbe

Potrditev globe

Schindler Holding Ltd (Švica) in Schindler Liften BV (Nizozemska)

Solidarno: 35,17 milijona EUR

Zavrnitev tožbe

Potrditev globe

ThyssenKrupp AG (Nemčija) in ThyssenKrupp Liften BV (Nizozemska)

Solidarno : 23,48 milijona EUR

Zmanjšanje globe

Solidarno: 15,65 milijona EUR

OPOZORILO: Zoper odločbo Splošnega sodišča se lahko v dveh mesecih od vročitve pri Sodišču vloži pritožba, omejena na pravna vprašanja.

OPOZORILO:Predmet ničnostne tožbe je razglasitev ničnosti aktov institucij Unije, ki so v nasprotju s pravom Unije. Pod nekaterimi pogoji lahko države članice, evropske institucije in posamezniki pri Sodišču ali Splošnem sodišču vložijo ničnostno tožbo. Če je tožba utemeljena, se akt razglasi za ničen. Zadevna institucija mora zapolniti morebitno pravno praznino, ki nastane z razglasitvijo ničnosti akta.

Neuradni dokument za medije, ki ne zavezuje Splošnega sodišča.

Celotno besedilo sodbe je objavljeno na spletni strani CURIA na dan razglasitve.

Kontaktna oseba: Ireneusz Kolowca, ((+352) 4303 2793


Side Bar