Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL CS HU PL SK SL BG

Presă și informare

Tribunalul Uniunii Europene

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 72/11

Luxemburg, 13 iulie 2011

Hotărârea în cauza T-138/07, Schindler Holding Ltd și alții/Comisia; Hotărârea în cauzele conexate T-141/07, General Technic-Otis Sàrl/Comisia, T-142/07, General Technic Sàrl/Comisia, T-145/07, Otis SA și alții/Comisia, T-146/07, United Technologies Corp./Comisia; Hotărârea în cauzele conexate T-144/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV/Comisia, T-147/07, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH și alții/Comisia, T-148/07, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl/Comisia, T-149/07, ThyssenKrupp Elevator AG/Comisia, T-150/07, ThyssenKrupp AG/Comisia, și T-154/07, ThyssenKrupp Liften BV/Comisia, și Hotărârea în cauza T-151/07, Kone Oyj și alții/Comisia

Tribunalul reduce amenzile aplicate mai multor societăți din cadrul grupului ThyssenKrupp pentru participarea lor la înțelegerea privind piața vânzării, a instalării, a întreținerii și a modernizării ascensoarelor și a scărilor rulante

Amenzile aplicate societăților din cadrul grupurilor Otis, Kone și Schindler sunt menținute

Prin Decizia din 21 februarie 20071, Comisia a aplicat o serie de amenzi al căror cuantum total se ridica la mai mult de 992 milioane de euro mai multor societăți din cadrul grupurilor Otis, Kone, Schindler și ThyssenKrupp pentru participarea acestora la o serie de înțelegeri privind piața vânzării, a instalării, a întreținerii și a modernizării ascensoarelor și a scărilor rulante în Belgia, în Germania, în Luxemburg și în Țările de Jos.

Încălcările constatate de Comisie au constat în principal în împărțirea piețelor între concurenți, care s-au înțeles sau s-au pus de acord cu privire la atribuirea cererilor de ofertă și a contractelor legate de vânzarea, de instalarea, de întreținerea și de modernizarea ascensoarelor și a scărilor rulante.

Întreprinderile în cauză au sesizat Tribunalul solicitând anularea deciziei Comisiei sau reducerea amenzilor care le-au fost aplicate.

În ceea ce privește societățile din cadrul grupului ThyssenKrupp, Tribunalul amintește că Comisia a majorat cuantumul amenzilor aplicate societății-mamă ThyssenKrupp AG, filialei sale ThyssenKrupp Elevator AG, precum și unor filiale naționale cu 50 % ca urmare a repetării încălcării. Astfel, în anul 1998, Comisia sancționase anumite societăți din cadrul grupului ThyssenKrupp pentru participarea lor la o înțelegere referitoare la suprataxa pe aliaj2.


Pe de o parte, Tribunalul subliniază că Comisia a constatat, într-o decizie anterioară, o încălcare săvârșită exclusiv de anumite societăţi din cadrul acestui grup, iar nu și de societățile-mamă ale acestora la momentul faptelor, al căror succesor economic și juridic ar fi ThyssenKrupp AG. În plus, Comisia nu a considerat, în cadrul acelei decizii, că filialele și societățile lor mamă formau o entitate economică. Pe de altă parte, Tribunalul subliniază că nu reiese din decizia atacată că filialele cărora le-au fost aplicate amenzi în cadrul înțelegerii referitoare la suprataxa pe aliaj se numără printre întreprinderile sancționate în cadrul deciziei care a făcut obiectul prezentelor acțiuni. Astfel, Tribunalul ajunge la concluzia că, în speță, încălcările constatate de Comisie nu pot fi considerate o repetare a încălcării comisă de aceeași sau de aceleași întreprinderi.

1Decizia C(2007) 512 final a Comisiei din 21 februarie 2007 privind o procedură prevăzută de articolul 81 [CE] (cazul COMP/E-1/38.823 – Ascensoare și scări rulante), un rezumat al acesteia fiind publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO 2008 C 75, p. 19).

2Decizia 98/247/CECO din 21 ianuarie 1998 privind o procedură în temeiul articolului 65 [CO] (cazul IV/35.814 − Suprataxa pe aliaj) (JO L 100, p. 55) și Decizia C(2006) 6765 final privind o procedură în temeiul articolului 65 [CO] (cazul COMP/F/39.234 − Suprataxa pe aliaj – readoptare).

În consecință, Tribunalul decide să reducă amenzile aplicate societăților din cadrul grupului ThyssenKrupp.

În ceea ce privește societățile din cadrul grupurilor Otis, Kone și Schindler, Tribunalul respinge toate argumentele invocate și decide, în consecință, menținerea amenzilor care le-au fost aplicate.

Societățile

Amenzile aplicate de Comisie

Decizia Tribunalului

PIAȚA BELGIANĂ

United Technologies Corp. (Statele Unite), Otis Elevator Company (Statele Unite) și Otis SA (Belgia)

În solidar: 47,71 milioane de euro

Respinge acțiunile

Menține amenda

Schindler Holding Ltd (Elveția) și Schindler SA (Belgia)

În solidar: 69,30 milioane de euro

Respinge acțiunea

Menține amenda

ThyssenKrupp AG (Germania), ThyssenKrupp Elevator AG (Germania), ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV (Belgia)

În solidar: 68,61 milioane de euro

Reduce amenda

În solidar: 45,74 milioane de euro

PIAȚA GERMANĂ

Kone Oyj (Finlanda) și Kone GmbH (Germania)

În solidar: 62,37 milioane de euro

Respinge acțiunea

Menține amenda

United Technologies Corp. (Statele Unite), Otis Elevator Company (Statele Unite) și Otis GmbH & Co. OHG (Germania)

În solidar: 159,04 milioane de euro

Respinge acțiunile

Menține amenda

Schindler Holding Ltd (Elveția) și Schindler Deutschland Holding GmbH (Germania)

În solidar: 21,46 milioane de euro

Respinge acțiunea

Menține amenda

ThyssenKrupp AG (Germania), ThyssenKrupp Elevator AG (Germania), ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (Germania), ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (Germania)

În solidar: 374,22 milioane de euro

Reduce amenda

În solidar: 249,48 milioane de euro

PIAȚA LUXEMBURGHEZĂ

United Technologies Corp. (Statele Unite), Otis Elevator Company (Statele Unite), Otis SA (Belgia), General Technic-Otis Sàrl (Luxemburg) și General Technic Sàrl (Luxemburg)

În solidar: 18,18 milioane de euro

Respinge acțiunile

Menține amenda

Schindler Holding Ltd (Elveția) și Schindler Sàrl (Luxemburg)

În solidar: 17,82 milioane de euro

Respinge acțiunea

Menține amenda

ThyssenKrupp AG (Germania), ThyssenKrupp Elevator AG (Germania) și ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (Luxemburg)

În solidar: 13,37 milioane de euro

Reduce amenda

În solidar: 8,91 milioane de euro

PIAȚA OLANDEZĂ

Kone Oyj (Finlanda) și Kone BV (Țările de Jos)

În solidar: 79,75 milioane de euro

Respinge acțiunea

Menține amenda

Schindler Holding Ltd (Elveția) și Schindler Liften BV (Țările de Jos)

În solidar: 35,17 milioane de euro

Respinge acțiunea

Menține amenda

ThyssenKrupp AG (Germania) și ThyssenKrupp Liften BV (Țările de Jos)

În solidar: 23,48 milioane de euro

Reduce amenda

În solidar: 15,65 milioane de euro

MENȚIUNE: Împotriva deciziei Tribunalului se poate declara recurs la Curte, numai pentru motive de drept, în termen de două luni de la comunicarea acesteia.

MENȚIUNE: Acțiunea în anulare are ca obiect anularea acelor acte ale instituțiilor Uniunii care sunt contrare dreptului Uniunii. Cu respectarea anumitor condiții, statele membre, instituțiile europene și particularii pot sesiza Curtea de Justiție sau Tribunalul cu o acțiune în anulare. Dacă acțiunea este întemeiată, actul este anulat. Instituția autoare a actului trebuie să ia măsuri pentru a elimina eventualul vid juridic creat prin anularea acestuia.

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Tribunalului.

Textul integral al hotărârii se publică pe site-ul CURIA în ziua pronunțării.

Persoana de contact pentru presă: Claudiu Ecedi-Stoisavlevici (+352) 4303 3720


Side Bar