Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL CS PL SK SL BG RO

Sajtó és Tájékoztatás

Az Európai Unió Törvényszéke

72/11. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Luxembourg, 2011. július 13.

A T-138/07. sz., Schindler Holding Ltd és társai kontra Bizottság ügyben; a T-141/07. sz., General Technic-Otis Sàrl kontra Bizottság, a T-142/07. sz., General Technic Sàrl kontra Bizottság, a T-145/07. sz., Otis SA és társai kontra Bizottság, a T-146/07. sz., United Technologies Corp. kontra Bizottság egyesített ügyekben; a T-144/07. sz.,ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV kontra Bizottság, a T-147/07.sz., ThyssenKrupp Aufzüge GmbH és társai kontra Bizottság, a T-148/07. sz., ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl kontra Bizottság, a T-149/07. sz., ThyssenKrupp Elevator AG kontra Bizottság, a T-150/07. sz., ThyssenKrupp AG kontra Bizottság és a T-154/07. sz., ThyssenKrupp Liften BV kontra Bizottság egyesített ügyekben; valamint a T-151/07. sz., Kone Oyj és társai kontra Bizottság ügyben hozott ítélet

A Törvényszék csökkenti a ThyssenKrupp-csoport több társaságával szemben a felvonók és mozgólépcsők eladásának, beszerelésének, karbantartásának és korszerűsítésének piacán fennálló kartellben való részvételük miatt kiszabott bírságokat

A Törvényszék az Otis-csoport, a Kone-csoport és a Schindler-csoport társaságaival szemben kiszabott bírságokat helyben hagyja

A Bizottság 2007. február 21-i határozatával1 összesen több mint 992 millió euró összegű bírságot szabott ki az Otis-csoport, a Kone-csoport, a Schindler-csoport és a ThyssenKrupp-csoport több társaságával szemben e társaságoknak a felvonók és mozgólépcsők eladásának, beszerelésének, karbantartásának és korszerűsítésének belgiumi, németországi, luxemburgi és holland piacán fennálló kartellben való részvételük miatt.

A Bizottság által megállapított jogsértések főképpen a piacok versenytársak közötti, az adásvételi, felállítási, karbantartási, illetve a felvonók és mozgólépcsők korszerűsítésével kapcsolatos szerződések és ajánlatok odaítélésére irányuló megállapodásokkal és/vagy összehangolt magatartással megvalósított felosztásából álltak.

Az érintett vállalkozások keresetet nyújtottak be a Törvényszékhez a bizottsági határozat megsemmisítése vagy a velük szemben kiszabott bírságok csökkentése iránt.


A ThyssenKrupp-csoport társaságait illetően a Törvényszék emlékeztet, hogy a Bizottság az anyavállalat ThyssenKrupp AG-val, valamint leányvállalata, a ThyssenKrupp Elevator AG-val, illetve egyes nemzeti leányvállalataikkal szemben kiszabott bírságot visszaesés címén 50%-kal növelte. A Bizottság ugyanis egy 1998-ban hozott korábbi határozatában egyes, a ThyssenKrupp-csoporthoz tartozó társaságokat szankcionált az ötvözetfelár piacán fennálló kartellben való részvételük miatt2.

A Törvényszék egyrészt megjegyzi, hogy a Bizottság az említett határozatban csupán az e csoporthoz tartozó társaságok – a tényállás megvalósulása idején létező anyavállalataik kizárásával, amelyeknek egyébként a ThyssenKrupp AG a jogi és gazdasági jogutódja – által elkövetett jogsértést állapított meg. Továbbá a Bizottság ebben a határozatban nem állapította meg, hogy a leányvállalatok és anyavállalataik jogi egységet képeztek volna. Másrészt a Törvényszék kijelenti, hogy a megtámadott határozatból nem derül ki, hogy azok a leányvállalatok, amelyekkel szemben a Bizottság az ötvözetfelár-ágazatban létrehozott kartellben való részvételük miatt szabott ki bírságokat, a jelen kereset tárgyát képező határozatban szankcionált vállalkozások között is szerepelnek-e. A Törvényszék ebből arra a következtetésre jut, hogy a jelen ügyben a Bizottság által megállapított jogsértések elkövetése nem minősül az ugyanazon vállalkozás vagy vállalkozások általi visszaesésnek.

1Az [EK 81. cikk] alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/E-1/38.823 „felvonók és mozgólépcsők -ügy) hozott C(2007) 512 végleges bizottsági határozat, amelynek összefoglalóját közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL 2008. C 75., 19. o.).

2Az ESZAK-Szerződés 65. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban (IV/35.814 – „ötvözetfelár”-ügy) 1998. január 21-én hozott 98/247/ESZAK határozat (HL L 100., 55. o.), valamint az ESZAK-Szerződés 65. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/F/39.234 – „ötvözetfelár”-ügy, határozat újraelfogadása) hozott C (2006) 6765 végleges határozat.

Következésképpen a Törvényszék csökkenti a ThyssenKrupp-csoport társaságaival szemben kiszabott bírságokat.

A Törvényszék az Otis-csoport, a Kone-csoport és a Schindler-csoport társaságai által felhozott érvek összességét elutasítja, és úgy határoz, hogy a velük szemben kiszabott bírságokat helyben hagyja.

Társaságok

A Bizottság által kiszabott bírságok

A Törvényszék határozata

BELGA PIAC

United Technologies Corp. (Egyesült Államok), Otis Elevator Company (Egyesült Államok) és Otis SA (Belgium)

Egyetemlegesen: 47,71 millió euró

A keresetek elutasítása

A bírság összegének helyben hagyása

Schindler Holding Ltd (Svájc) és Schindler SA (Belgium)

Egyetemlegesen: 69,30 millió euró

A kereset elutasítása

A bírság összegének helyben hagyása

ThyssenKrupp AG (Németország), ThyssenKrupp Elevator AG (Németország), ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV (Belgium)

Egyetemlegesen: 68,61 millió euró

A bírság csökkentése

Egyetemlegesen: 45,74 millió euró

NÉMET PIAC

Kone Oyj (Finnország) és Kone GmbH (Németország)

Egyetemlegesen: 62,37 millió euró

A kereset elutasítása

A bírság összegének helyben hagyása

United Technologies Corp. (Egyesült Államok), Otis Elevator Company (Egyesült Államok) és Otis GmbH & Co. OHG (Németország)

Egyetemlegesen: 159,04 millió euró

A keresetek elutasítása

A bírság összegének helyben hagyása

Schindler Holding Ltd (Svájc) és Schindler Deutschland Holding GmbH (Németország)

Egyetemlegesen: 21,46 millió euró

A kereset elutasítása

A bírság összegének helyben hagyása

ThyssenKrupp AG (Németország), ThyssenKrupp Elevator AG (Németország), ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (Németország), ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (Németország)

Egyetemlegesen: 374,22 millió euró

A bírság csökkentése

Egyetemlegesen: 249,48 millió euró

LUXEMBURGI PIAC

United Technologies Corp. (Egyesült Államok), Otis Elevator Company (Egyesült Államok), Otis SA (Berlgium), General Technic-Otis Sàrl (Luxemburg) és General Technic Sàrl (Luxemburg)

Egyetemlegesen: 18,18 millió euró

A keresetek elutasítása

A bírság összegének helyben hagyása

Schindler Holding Ltd (Svájc) és Schindler Sàrl (Luxemburg)

Egyetemlegesen: 17,82 millió euró

A kereset elutasítása

A bírság összegének helyben hagyása

ThyssenKrupp AG (Németország), ThyssenKrupp Elevator AG (Németország) és ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (Luxemburg)

Egyetemlegesen: 13,37 millió euró

A bírság csökkentése

Egyetemlegesen: 8,91 millió euró

HOLLAND PIAC

Kone Oyj (Finnország) és Kone BV (Hollandia)

Egyetemlegesen: 79,75 millió euró

A kereset elutasítása

A bírság összegének helyben hagyása

Schindler Holding Ltd (Svájc) és Schindler Liften BV (Hollandia)

Egyetemlegesen: 35,17 millió euró

A kereset elutasítása

A bírság összegének helyben hagyása

ThyssenKrupp AG (Németország) és ThyssenKrupp Liften BV (Hollandia)

Egyetemlegesen: 23,48 millió euró

A bírság csökkentése

Egyetemlegesen: 15,65 millió euró

EMLÉKEZTETŐ: A Törvényszék határozata ellen annak közlésétől számított két hónapon belül kizárólag jogkérdésekre vonatkozó fellebbezést lehet benyújtani a Bírósághoz.

EMLÉKEZTETŐ:A megsemmisítés iránti kereset az uniós intézmények uniós joggal ellentétes jogi aktusainak megsemmisítésére irányul. Bizonyos feltételek mellett a tagállamok, az európai intézmények és a magánszemélyek indíthatnak megsemmisítés iránti keresetet a Bíróság és a Törvényszék előtt. Amennyiben a kereset megalapozott, úgy a megtámadott jogi aktust megsemmisítésre kerül. Az érintett intézménynek a jogi aktus megsemmisítése miatt esetleg kialakult joghézagot orvosolnia kell.


A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Törvényszéket.

A kihirdetés napján az ítélet teljes szövege (T-138/07 , T-141/07 és az egyesített ügyek , T-144/07 és az egyesített ügyek ésT-151/07 ) megtalálható a CURIA honlapon

Sajtófelelős: Lehóczki Balázs (+352) 4303 5499


Side Bar