Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 2/11

v Luxemburgu 24. januára 2011

Slávnostné zasadnutie Súdneho dvora

 

Slávnostný sľub dvoch nových členov Európskeho dvora audítorov pred Súdnym dvorom

Slávnostné zasadnutie z 24. januára 2011

Rozhodnutím Rady Európskej únie z 15. októbra 2010 v súlade so Zmluvami a po porade s Európskym parlamentom bol pán Lazaros LAZAROU vymenovaný za člena Európskeho dvora audítorov na obdobie od 2. novembra 2010 do 1. novembra 2016.

Keďže pán Maarten B. ENGWIRDA odstúpil z funkcie člena Európskeho dvora audítorov, Rada Európskej únie rozhodnutím zo 17. novembra 2010, v súlade so Zmluvami a po porade s Európskym parlamentom rozhodla o vymenovaní pána Gijs M. de VRIESA za člena Európskeho dvora audítorov na zostávajúcu časť funkčného obdobia pána M.ENGWIRDA, čiže na obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2013.

Na Súdnom dvore Európskej únie sa dnes o 12.00 h konalo slávnostné zasadnutie, na ktorom zložili noví členovia Európskeho dvora audítorov v súlade so Zmluvami slávnostný sľub.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499

Obrazové záznamy zo slávnostného zasadnutia sú k dispozícii na Europe by Satellite (+32) 2 2964106


Side Bar