Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT SV EL HU LV PL

CJE/08/23
8. dubna 2008

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 23/08

Rozsudek Soudního dvora ve věci C-167/05

Komise Evropských společenství v. Švédské království

ROZDÍLNÉ ZDANĚNÍ PIVA A VÍNA VE ŠVÉDSKU NEPORUŠUJE PRÁVO SPOLEČENSTVÍ

Vzhledem k rozdílu v prodejní ceně litru vína a litru piva nemůže rozdíl ve spotřební dani ovlivnit chování spotřebitele.

Švédské právní předpisy v oblasti spotřebních daní z alkoholických nápojů stanoví různou spotřební daň z piva a z vína. Komise se domnívá, že rozdíl ve zdanění piva a vína je způsobilý poskytovat nepřímou ochranu pivu, v zásadě vyráběnému ve Švédsku, na úkor vína, v zásadě dováženého z jiných členských států, což je v rozporu s právem Společenství. Podala tedy k Soudnímu dvoru ES proti Švédsku žalobu pro nesplnění povinnosti.

Soudní dvůr připomíná, že víno a pivo mohou do jisté míry uspokojovat stejné potřeby, takže je třeba mezi nimi připustit určitou míru zastupitelnosti. Soudní dvůr upřesňuje, že rozhodující konkurenční vztah mezi pivem, oblíbeným a ve velké míře konzumovaným nápojem, a vínem musí být prokázán u vín nejdostupnějších širší veřejnosti, kterými jsou obecně nejlehčí a nejlevnější vína. Soudní dvůr se tak domnívá, že v projednávané věci pouze vína střední kategorie (s obsahem alkoholu od 8,5 do 15 % objemových a s rozpětím konečné prodejní ceny od 49 do 70 švédských korun) vykazují dostatečné množství společných charakteristických znaků se „silným“ pivem (s obsahem alkoholu rovným nebo vyšším než 3,5 % objemových), aby mohla pro spotřebitele představovat alternativní volbu, a jsou tedy v konkurenčním vztahu se silným pivem.

Na základě srovnání úrovně zdanění podle stupně alkoholu (což je nejrelevantnější srovnání v projednávané věci) Soudní dvůr poznamenává, že víno s obsahem alkoholu 12,5 % objemových je předmětem o zhruba 20 % vyššího zdanění za každý objemový procentní bod obsahu alkoholu na litr než silné pivo, kterému konkuruje. Víno, které konkuruje silnému pivu, tedy podléhá vyššímu zdanění než silné pivo.

Soudní dvůr se však domnívá, že toto vyšší daňové zatížení nemůže ovlivnit relevantní trh a jeho účinkem není nepřímá ochrana švédského piva. V tomto ohledu Soudní dvůr uvádí, že rozdíl v ceně mezi oběma výrobky je před i po zdanění téměř totožný (litr vína s obsahem alkoholu 12,5 % objemových stojí zhruba o něco více než dvojnásobek ceny litru piva). V této souvislosti Soudní dvůr konstatuje, že Komise neprokázala, že by byl rozdíl mezi příslušnou cenou silného piva a vína, které mu konkuruje, natolik malý, že by rozdíl ve spotřební dani, která se uplatní na tyto dva výrobky ve Švédsku, mohl ovlivnit chování spotřebitele.

V důsledku toho Soudní dvůr zamítá žalobu Komise.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.
Dostupné jazyky: CS, DE, EN, FR, HU, LV, PL, SV
Úplný text rozsudku se nachází na internetové stránce Soudního dvora
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=CS&Submit=rechercher&numaff=C-167/05
Zpravidla ho lze konzultovat od 12 hod SEČ v den vydání.
Pro více informací kontaktujte prosím Balázse Lehoczkého Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028


Side Bar