Navigation path

Left navigation

Additional tools

CJE/07/64

17. září 2007

Tisk a informace

INFORMACE PRO TISK č. 64/07

Částečná obměna členů Soudu prvního stupně Evropských společenství

Slavnostní zasedání konané dne 17. září 2007

Rozhodnutím ze dne 25. dubna 2007 obnovili zástupci vlád členských států na období od 1. září 2007 do 31. srpna 2013 mandáty soudců Soudu prvního stupně p. Johna D. Cooka a p. Nicholase Jamese Forwooda, pí Eny Cremona a pí Ireny Pelikánové, p. Vilenase Vadapalase, pí Ingridy Labucka, p. Enza Moavera Milanesiho, p. Nilse Wahla, p. Mira Preka a p. Teodora Čipeva.

Rozhodnutími ze dne 25. dubna 2007 a ze dne 23. května 2007 byli jmenováni soudci na období od 1. září 2007 do 31. srpna 2013 p. Alfred Dittrich za p. Jörga Pirrunga, p. Santiago Soldevila Fragoso za p. Rafaela García-Valdecasas y Fernándeze, p. Laurent Truchot za p. Huberta Legala a na období od 17. září 2007 do 31. srpna 2010 p. Sten Frimodt Nielsen za p. Bo Vesterdorfa.

Dnešního dne se při příležitosti ukončení funkce a odchodu p. Bo Vesterdorfa, p. Jörga Pirrunga, p. Huberta Legala a p. Rafaela García-Valdecasas y Fernándeze, jakož i složení přísahy a nástupu do funkce nových členů orgánu konalo slavnostní zasedání.

Alfred Dittrich

narozen v roce 1950; studium práv na univerzitě v Erlangen-Norimberku (1970–1975); Rechtsreferendar u vrchního zemského soudu v Norimberku (1975–1978); ministerský rada spolkového ministerstva hospodářství (1978–1982); úředník na stálém zastoupení Spolkové republiky Německo při Evropských společenstvích (1982); ministerský rada spolkového ministerstva hospodářství, pověřený záležitostmi práva Společenství a hospodářské soutěže (1983–1992); vedoucí odboru „Právo Evropské unie“ na ministerstvu spravedlnosti (1992–2007); vedoucí německé delegace pracovní skupiny Rady nazvané „Soudní dvůr“; zmocněnec spolkové vlády v četných věcech probíhajících před Soudním dvorem Evropských společenství.

Santiago Soldevila Fragoso

narozen v roce 1960; držitel diplomu v oboru právo Nezávislé univerzity v Barceloně (1983); soudce v Katalánsku, na Kanárských ostrovech a v Madridu (1985–1992); soudce senátu pro správní spory Vrchního soudu Kanárských ostrovů v Santa Cruz de Tenerife (1992 a 1993); referendář u Ústavního soudu (1993–1998); soudce šestého oddělení senátu pro správní spory Audiencia nacional (Nejvyšší soud) (Madrid, 1998–srpen 2007).

Laurent Truchot

narozen v roce 1962; držitel diplomu Institut d'études politiques de Paris (Institut politických věd) (1984); bývalý žák École nationale de la magistrature (národní soudní školy) (1986–1988); soudce soudu prvního stupně v Marseille (leden 1988–leden 1990); vyšší úředník na ředitelství občanských věcí ministerstva spravedlnosti (leden 1990–červen 1992); zástupce vedoucího oddělení, poté vedoucí oddělení generálního ředitelství hospodářské soutěže, spotřeby a potírání podvodů ministerstva hospodářství, financí a průmyslu (červen 1992–září 1994); technický poradce ministra spravedlnosti (září 1994–květen 1995); soudce soudu prvního stupně v Nîmes (květen 1995–květen 1996); referendář u Soudního dvora v kabinetu generálního advokáta P. Légera (květen 1996–prosinec 2001); soudní rada u Cour de Cassation (kasačního soudu) (prosinec 2001–srpen 2007).

Sten Frimodt Nielsen

narozen v roce 1963; bakalář práv, univerzita v Kodani (1988); úředník na ministerstvu zahraničních věcí (1988–1991); lektor mezinárodního a evropského práva na univerzitě v Kodani (1988–1991); velvyslanecký tajemník u stálé mise Dánska při OSN v New Yorku (1991–1994); úředník právní sekce ministerstva zahraničních věcí (1994–1995); přidružený profesor na univerzitě v Kodani (1995); poradce, poté hlavní poradce poradního a pracovního orgánu předsedy vlády (1995–1998); rada-vyslanec u stálého zastoupení Dánska při Evropské unii (1998–2001); zvláštní poradce poradního a pracovního orgánu předsedy vlády pro právní otázky (2001–2002); ředitel odboru a právní poradce poradního a pracovního orgánu předsedy vlády (březen 2002–červenec 2004); náměstek státního tajemníka a právní poradce poradního a pracovního orgánu předsedy vlády (srpen 2004–srpen 2007).

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.
Dostupné jazyky: všechny
Pro více informací kontaktujte prosím Balázse Lehoczkého Tel.: (00352) 4303 5499
Fax: (00352) 4303 2028
Obrazové záznamy ze zasedání jsou dostupné na EBS „Europe by Satelite“, službě poskytované Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím Tisk a komunikace,
L-2920 Lucemburk, Tel.: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249 nebo B-1049 Brusel,
Tel.: (0032) 2 2964106 Fax: (0032) 2 2965956


Side Bar