Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL CS HU PL SK

CJE/07/56

12 septembrie 2007

Presă și informare

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 56/07

Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță în cauza T-68/03
Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE/Comisia Comunităţilor Europene

Tribunalul anulează în parte decizia Comisiei privind ajutoarele de stat acordate Olympic Airways

Decizia Comisiei din 2002 nu respectă obligația de motivare în ceea ce privește tolerarea neplății redevențelor datorate aeroportului din Atena și a TVA-ului datorat, aplicabile carburantului și pieselor de schimb

În 1994, ajutoarele pentru restructurare acordate de Republica Elenă companiei Olympic Airways (OA) au fost declarate compatibile cu piața comună de către Comisie, cu condiția ca guvernul grec să respecte o serie de angajamente (1). În 1996, considerând că respectivele angajamente nu fuseseră respectate și având îndoieli cu privire la ajutoarele noi și care nu au fost notificate, Comisia a deschis o nouă procedură.

În 1998, Grecia a comunicat un plan de restructurare revizuit pe care Comisia l-a acceptat (5). Aceasta a redus injecția de capital de 54 miliarde GRD prevăzută în 1994 la o sumă totală de 40,8 miliarde GRD, care urmau a fi plătite în trei tranșe de 19, 14 și 7,8 miliarde GRD în 1995, 1998 și, respectiv, 1999 (6). În septembrie 1998, Grecia a plătit OA a doua tranșă de capital (14 miliarde GRD, echivalent cu aproximativ 41 milioane euro) (9).

În mai 1999, Grecia a transmis Comisiei un raport privind punerea în aplicare a planului de restructurare. După transmiterea acestui raport la un consultant independent, Comisia a solicitat Greciei să îi prezinte un plan de restructurare actualizat. Grecia a recunoscut faptul că planul de restructurare din 1998 trebuia revizuit în scopul de a permite Comisiei luarea unei decizii favorabile eliberării ultimei tranșe (10,11).

Un prim plan de restructurare revizuit a început să fie pus în aplicare fără a se aștepta rezultatul analizei acestuia de către Comisie. Acest plan (Speedwing) a fost abandonat la jumătatea anului 2000, ca urmare a două rapoarte succesive ale unui consultant independent care exprimau îngrijorarea cu privire la capacitatea acelui plan revizuit de a restabili viabilitatea OA.

În 2000, Grecia a informat Comisia în legătură cu intenția sa de a utiliza ajutorul rămas pentru noile garanții pentru împrumuturi și pentru investiții în vederea mutării OA de la aeroportul

Elliniko la Spata (16). Întrucât Comisia nu a formulat nicio obiecție privind proiectul, noile garanții pentru împrumuturi în valoare de 378 milioane USD puteau fi acordate până la 31 martie 2001 (17).

În decembrie 2002, ca urmare a unei plângeri formulate de Asociația Transportatorilor Aerieni din Grecia, Comisia a adoptat o decizie[1] prin care a constatat că cea mai mare parte a obiectivelor planului de restructurare din 1998 nu fuseseră atinse, condițiile impuse nu fuseseră respectate și ajutorul pentru restructurare fusese aplicat în mod abuziv. De asemenea, Comisia a menționat existența unor ajutoare noi, care nu fuseseră notificate, constând în principal din tolerarea de către statul grec a neplății sau a amânării termenelor de plată a cotizațiilor pentru asigurările sociale, a taxei pe valoarea adăugată (TVA) aplicabile carburanților și pieselor de schimb, a redevențelor datorate Aeroportului din Atena, a redevențelor și chiriilor datorate altor aeroporturi și a unei taxe pe biletele de avion, percepută la plecarea din aeroporturile grecești („spatosimo”) (23, 24). Comisia i-a impus Greciei adoptarea măsurilor necesare pentru recuperarea de la companie a 14 miliarde GRD (41 milioane euro) pentru ajutoarele în vederea restructurării, precum și valoarea datoriilor tolerate plus dobânzile.

În 2003, Comisia a introdus o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva Greciei, la Curtea de Justiție[2]. În urma analizei executării deciziei Comisiei, Curtea a condamnat Grecia pentru neluarea tuturor măsurilor necesare pentru restituirea ajutoarelor acordate OA.

Prin prezenta acțiune, OA a solicitat Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene analizarea legalității deciziei respective, atât în ceea ce privește ajutoarele pentru restructurare, cât și existența unor noi ajutoare care nu au fost notificate.

În ceea ce privește ajutoarele pentru restructurare, Tribunalul respinge toate susținerile OA privind caracterul pretins abuziv al deciziei Comisiei. Astfel, Tribunalul constată că, în pofida consensului între Grecia și Comisie cu privire la necesitatea unei revizuiri substanțiale a planului de restructurare din 1998 în scopul asigurării viabilității OA, după renunțarea la planul Speedwing la jumătatea anului 2000, Grecia nu a transmis Comisiei un plan revizuit. În acest context, având în vedere în particular amploarea datoriilor și lipsa fondurilor proprii ale OA, Comisia a constatat în mod întemeiat că nu s-a restabilit viabilitatea companiei pe termen scurt și pe termen lung (155, 174). Tribunalul confirmă decizia Comisiei în această privinţă.

Tribunalul anulează însă în parte decizia Comisiei privind unele ajutoare noi care nu au fost notificate.

Cu privire la ajutoarele noi care nu au fost notificate

În ceea ce privește, în primul rând, permanentizarea neplății redevențelor de aeroport datorate Aeroportului Internațional din Atena (298), Tribunalul consideră că decizia Comisiei este lipsită de motivare, în măsura în care se limitează să enunțe concluzia potrivit căreia statul însuși era cel care tolera amânarea continuă a plăților (317).

Cu privire la permanentizarea neplății TVA-ului aplicabil carburantului, Tribunalul constată că decizia Comisiei este lipsită de motivare (348).

În cele din urmă, în ceea ce privește neplata de către filiala Olympic Aviation a TVA-ului aferent achiziționării pieselor de schimb (359), Tribunalul constată omiterea de către Comisie a analizării chestiunii dacă această neplată a TVA-ului conferea un avantaj economic real care să permită calificarea sa ca ajutor de stat (364).

Prin urmare, Tribunalul anulează părțile din decizie care privesc aceste ajutoare și respinge toate celelalte susțineri ale OA.

MENȚIUNE: Împotriva hotărârii Tribunalului se poate formula recurs, numai pentru motive de drept, la Curtea de Justiție a Comunităților Europene, în termen de două luni de la comunicarea acesteia.

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Tribunalului de Primă Instanță.
Limbi disponibile: CS DE EN FR EL HU RO SK PL
Imagini de la pronuntarea hotărârii vor fi disponibile pe EbS , „Europe by Satellite” serviciu pus la dispoziție de către Comisia Europeană, Direcția generală presă și comunicare,
L-2920 Luxemburg, Tel: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249 sau
B-1049 Bruxelles, Tel: (0032) 2 2964106 Fax: (0032) 2 2965956.
Textul integral al hotărârii este disponibil la adresa internet a Curții
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=RO&Submit=rechercher&numaff=T-.68/03
În general, acesta poate fi consultat începând din ziua pronunțării, de la ora 12 CET.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactaţi pe Ioana Cristina Mihail.
Tel.: (00352) 4303 4704 Fax: (00352) 4303 4719


[1] Decizia 2003/372/CE din 11 decembrie 2002 (JO L 132, p.1)

[2] Cauza C-415/03, soluționată prin hotărârea din 12 mai 2005 (a se vedea și comunicatul de presă în limba franceză).


Side Bar