Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT EL CS HU PL SK

CJE/06/65

18. julij 2006

Mediji in informacije

SPOROČILO ZA MEDIJE št. 65/06

18. julij 2006

Sodba Sodišča v zadevi C-519/04 P

David Meca-Medina in Igor Majcen / Komisija Evropskih skupnosti

Za antidopinško ureditev Mednarodnega olimpijskega komiteja velja konkurenčno pravo Skupnosti

Vendar ureditev ni v nasprotju z njim, ker ne presega tistega, kar je nujno za zagotovitev pravilnega poteka športnih tekmovanj.

D. Meca-Medina in I. Majcen sta poklicna športnika, ki tekmujeta v plavanju na dolge proge. Med svetovnim prvenstvom v tej disciplini sta bila pozitivno testirana na nandrolon (anabolična snov). Mednarodna plavalna zveza (FINA) ju je na podlagi Svetovnega kodeksa proti dopingu Olimpijskega gibanja suspendirala za obdobje štirih let. Arbitražno sodišče za šport je to obdobje pozneje skrajšalo na dve leti. D. Meca-Medina in I. Majcen sta pri Evropski komisiji vložila prijavo, s katero sta izpodbijala združljivost antidopinške ureditve Mednarodnega olimpijskega komiteja s pravili Skupnosti o konkurenci in o svobodnem opravljanju storitev. Komisija je to prijavo zavrnila z odločbo z dne 1. avgusta 2002.

D. Meca-Medina in I. Majcen sta pri Sodišču prve stopnje vložila tožbo za razglasitev ničnosti te odločbe. Sodišče prve stopnje je s sodbo z dne 30. septembra 2004[1] zavrnilo tožbo, ker pravila boja proti dopingu ne sodijo na področje uporabe konkurenčnega prava Skupnosti in svobodnega opravljanja storitev. Ker sta D. Meca-Medina in I. Majcen menila, da je Sodišče prve stopnje zmotno uporabilo pravo, sta pri Sodišču vložila pritožbo zoper to sodbo.

Razveljavitev odloèitve Sodišèa prve stopnje

Sodišče opozarja, da izvajanje športne dejavnosti sodi v pravo Skupnosti, če pomeni gospodarsko dejavnost. Sodišče pa je vseeno ugotovilo, da se določbe Pogodbe, ki zagotavljajo prosti pretok oseb in svobodno opravljanje storitev, ne uporabljajo za pravila, ki zadevajo izključno šport, in kot taka nimajo zveze z gospodarsko dejavnostjo.

Nasprotno dejstvo, da ta pravila ne pomenijo omejitev prostega pretoka, ker se nanašajo na vprašanja, ki zadevajo izključno šport in kot taka nimajo zveze z gospodarsko dejavnostjo, ne pomeni, da zadevna športna dejavnost nikakor ne spada na področje uporabe določb konkurenčnega prava Skupnosti ter da navedena pravila ne izpolnjujejo posebnih pogojev za uporabo teh določb.

Sodišče prve stopnje je tako zmotno uporabilo pravo, ko je odločilo nasprotno, ne da bi predhodno preverilo, ali je ta ureditev izpolnjevala posebne pogoje za uporabo konkurenčnega prava Skupnosti. Sodišče je zato razveljavilo sodbo Sodišča prze stopnje. Ker stanje postopka to dovoljuje, je Sodišče samo odločilo o predlogu za razglasitev ničnosti odločbe Komisije.

Razglasitev niènosti odloèbe Komisije

V zvezi z združljivostjo sporne ureditve s pravili o konkurenci je Sodišče presodilo, da lahko imata kaznovalni značaj sporne ureditve in obseg sankcij, ki se uporabijo ob njeni kršitvi, negativne učinke na konkurenco. Da za omejitve, ki jih nalaga ta ureditev, ne bi veljala prepoved izkrivljanja konkurence, določena v Pogodbi, jih je treba omejiti na tisto, kar je nujno za zagotovitev pravilnega poteka športnega tekmovanja.

Pretiranost take ureditve bi se namreč lahko izkazala na eni strani s tem, da je določena meja med primeri, ki pomenijo doping, za katerega se lahko izrečejo sankcije, in nasprotnimi primeri, ter na drugi strani s strogostjo teh sankcij.

Tako ni očitno, da bi omejitve, ki so naložene poklicnim športnikom, kot prag prisotnosti nandrolona v telesu športnika, ki pomeni doping, presegale tisto, kar je nujno za zagotovitev izvedbe in pravilnega poteka športnih tekmovanj.

Ker D. Meca-Medina in I. Majcen tudi nista zatrjevala, da naj bi bile sankcije, ki so se uporabljale in so bile naložene v tem primeru, pretirane, ni bilo dokazano, da je zadevna antidopinška ureditev nesorazmerna.

Sodišče je zato zavrnilo tožbo za razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 1. avgusta 2002.

Neuradni dokument za medije, ki ne zavezuje Sodišèa.
Razpoložljive jezikovne razlièice: FR CS DE EN ES EL HU IT NL PL SK SL
Celotno besedilo sodbe je na voljo tudi na spletni strani Sodišèa
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SL&Submit=rechercher&numaff=C-519/04P
Navadno je na voljo po 12. uri po srednjeevropskem èasu na dan razglasitve.
Za podrobnejše informacije se obrnite na Ireneusza Kolowco.
Tel. (00352) 4303 2878, faks (00352) 4303 2053
Slike s slavnostne obravnave so na voljo na EbS “Europe by Satellite”,
Evropska Komisija, Generalni direktorat za informiranje,
L-2920 Luxembourg, Tel: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249
ali B-1049 Bruselj, Tel: (0032) 2 2964106 Fax: (0032) 2 2965956


[1] Sodba Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 30. septembra 2004 v zadevi Meca-Medina in Majcen proti Komisiji (T-313/02, ZOdl., str. II-3291).


Side Bar