Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL CS PL SK SL

CJE/06/65

2006. július 18.

Sajtó- és Tájékoztatási Osztály

65/06. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY

2006. július 18.

A Bíróság C-519/04. P. sz. ügyben hozott ítélete

David Meca-Medina és Igor Majcen kontra az Európai Közösségek Bizottsága

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság doppingellenes szabályozása a közösségi versenyjog hatálya alá tartozik

Azonban nem ellentétes vele, mivel nem haladja meg azt a mértéket, amely a sportversenyek szabályos lefolytatásának biztosításához szükséges.

D. Meca-Medina és I. Majcen két hivatásos hosszútávúszó sportoló. A sportág világbajnokságán nandrolontesztjük (egy anabolikum) pozitív lett. A Nemzetközi Úszószövetség (FINA) az Olimpiai mozgalom doppingellenes szabályzata alapján négy évre eltiltotta oket, majd ezt a Sport Választottbíróság utóbb két évre mérsékelte. D. Meca-Medina és I. Majcen panaszt terjesztett elo az Európai Közösségek Bizottságnál, amelyben kétségbe vonták azt, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság doppingellenes szabályozása összeegyeztetheto lenne a versenyre és a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó közösségi szabályokkal. 2002. augusztus 1-jei határozatával a Bizottság elutasította ezt a panaszt.

D. Meca-Medina és I. Majcen a határozat megsemmisítésére irányuló keresetet terjesztett az Európai Közösségek Elsofokú Bírósága elé. 2004. szeptember 30-i ítéletével[1] az Elsofokú Bíróság elutasította a keresetet, mivel úgy ítélte meg, hogy a doppingellenes küzdelem szabályai nem tartoznak a versenyre és a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó közösségi szabályok hatálya alá. D. Meca-Medina és I. Majcen úgy vélte, hogy az Elsofokú Bíróság tévesen alkalmazta a jogot, ezért az ítéletet a Bíróság elott megfellebbezték.

Az Elsõfokú Bíróság határozatának hatályon kívül helyezésérõl

A Bíróság emlékeztet arra, hogy a sport gyakorlása a közösségi jog hatálya alá tartozik, amennyiben gazdasági tevékenységnek minosül. A Bíróság azonban kimondta, hogy a Szerzodésnek a személyek szabad mozgását és a szolgáltatásnyújtás szabadságát vistosito rendelkezései nem vonatkoznak a kizárólag sportkérdéseket érinto szabályokra, amelyeknek így eleve nincsen közük a gazdasági tevékenységhez.

Az a tény azonban, hogy ezek a szabályok nem korlátozzák a szabad mozgást, mivel kizárólag a sportkérdéseket érinto szabályokra vonatkoznak, és így eleve nincsen közük a gazdasági tevékenységhez, nem jelenti sem azt, hogy az érintett sporttevékenység szükségszeruen kívül esik a közösségi versenyszabályok hatályán, sem pedig azt, hogy az említett szabályok nem felelnek meg e rendelkezések alkalmazási feltételeinek.

Az Elsõfokú Bíróság tévesen alkalmazta a jogot, amikor ellenkezõ gondolatmenetet követett és nem vizsgálta meg elõzõleg azt, hogy eleget tesz-e ez a szabályozás a közösségi versenyjog alkalmazási feltételeinek. Következésképpen a Bíróság hatályon kívül helyezi az Elsõfokú Bíróság ítéletét. Mivel a per állása megengedi, a Bíróság érdemben eldönti a bizottsági határozat megsemmisítésére irányuló kérelmet.

A Bizottság határozatának megsemmisítésérõl

Azzal kapcsolatban, hogy a vitatott szabályozás összeegyeztetheto-e a versenyszabályokkal, a Bíróság úgy ítéli meg, hogy a vitatott szabályozás megtorló jellege és a megsértése esetén alkalmazandó szankciók jelentosége kedvezotlen hatással lehet a versenyre. Az ezzel a szabályozással megállapított korlátozások csak akkor nem esnek a Szerzodésben foglalt versenytorzításra vonatkozó tilalom hatálya alá, ha arra a mértékre korlátozódnak, amely a sportversenyek szabályos lefolytatásának biztosításához szükségesek.

Az ilyen szabályozás ugyanis túlzó lehet, egyrészt a szankcióval sújtható és a nem büntetheto doppingolás elhatárolási feltételeinek megállapítását, másrészt az említett szankciók súlyát illetoen.

Nem tunik azonban úgy, hogy a hivatásos sportolókra vonatkozó turéshatár olyan korlátozás lenne, amely túlmegy azon a mértéken, amely a sportversenyek lefolytatásának és szabályos menetének biztosításához szükséges.

Mivel D. Meca-Medina és I. Majcen egyebekben nem hivatkoztak arra, hogy a jelen ügyben alkalmazandó és kiszabott szankciók túlzó jelleguek, ezért nem nyert bizonyítást, hogy a szóban forgó doppingellenes szabályozás aránytalan.

Következésképpen a Bíróság elutasítja a Bizottság 2002. augusztus 1-jei határozatának megsemmisítésére irányuló keresetet.

A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Bíróságot.
Elérhetõ nyelvek: HU, CS, DE, EL, EN, ES, FR, IT, NL, PL, SK, SL
Az ítélet teljes szövege megtalálható a Bíróság honlapján.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=HU&Submit=rechercher&numaff=C-519/04. P.
Az ítéletek szövege általában a kihirdetés napján közép-európai idõ szerinti 12 órától
megtekinthetõ.
További tájékoztatásért forduljon dr. Lehóczki Balázshoz.
Tel: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028
Az ítélethirdetésen készített felvételek az Európai Bizottság Sajtó és Tájékoztatási
Fõigazgatósága által mûködtetett EbS „Europe by Satellite”-on érhetõk el.
L-2920 Luxembourg, Tel: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249
vagy B-1049 Bruxelles, Tel: (0032) 2 2964106 Fax: (0032) 2 2965956


[1] Az Európai Közösségek Elsofokú Bíróságának a T-313/02. sz., Meca-Medina és Majcen kontra Bizottság ügyben 2004. szeptember 30-án hozott ítélete (EBHT 2004., II-3291. o.).


Side Bar