Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES IT SV PT FI EL

CJE/03/86

7 oktober 2003

De heer Vassilios Skouris is gekozen tot president van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

Na de gedeeltelijke vervanging van de leden van het Hof(1), is de heer Vassilios SKOURIS gekozen tot president van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voor de periode van 7 oktober tot 6 oktober 2006. Hij volgt de heer Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLESIAS op, die sinds 31 januari 1986 rechter in het Hof en sinds 7 oktober 1994 president van het Hof is geweest.

Volgens artikel 7 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie de rechters kiezen onmiddellijk na hun gedeeltelijke vervanging, bedoeld in artikel 223 EG-Verdrag en artikel 139 EGA-Verdrag, uit hun midden voor drie jaar de president van het Hof.

De heer Vassilios SKOURIS

Geboren in 1948; gediplomeerde in de rechten van de vrije universiteit te Berlijn (1970); doctor in het staatsrecht en het administratief recht van de universiteit te Hamburg (1973); hoogleraar aan de universiteit te Hamburg (1972-1977); hoogleraar publiek recht aan de universiteit te Bielefeld (1978); hoogleraar publiek recht aan de universiteit te Thessaloniki (1982); minister van Binnenlandse zaken (1989 en 1996); lid van het bestuurscomité van de universiteit van Kreta (1983-1987); directeur van het Centrum voor internationaal en Europees economisch recht te Thessaloniki (sinds 1997); voorzitter van de Griekse vereniging voor Europees recht (1992-1994); lid van het Grieks nationaal comité voor het onderzoek (1993-1995); lid van het Hoog comité voor de selectie van Griekse ambtenaren (1994-1996); lid van de wetenschappelijke raad van de Academie voor Europees recht te Trier (sinds 1995); lid van het bestuurscomité van de Griekse nationale school voor de magistratuur (1995-1996); lid van de wetenschappelijke raad van het Ministerie van Buitenlandse zaken (1997-1999); lid van de Griekse economische en sociale raad in 1998; rechter in het Hof van Justitie sinds 8 juni 1999.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk. Beschikbare talen: alle officiële talen.

Text Box

Voor nadere informatie wende men zich tot Mevr. Gitte Stadler

Tel: (352) 4303 .3127; Fax: (352) 4303 3656

(1)Zie perscommuniqué 85/03 van 7 oktober 2003.


Side Bar