Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/14/3

22 stycznia 2014 r.

Wspólna konsumpcja: nowe możliwości dla konsumentów i przedsiębiorstw na rynku unijnym

Wspólne korzystanie z samochodu, wymienianie się książkami, wynajem pokoi bądź społeczności cyfrowe do nauki języków – wiele rodzajów wspólnej konsumpcji zyskuje coraz większą popularność, stanowiąc w czasach kryzysu doskonałą alternatywę dla tradycyjnych rynków.

W dniu 21 stycznia EKES przyjął nową opinię w sprawie wspólnej lub uczestniczącej konsumpcji1 i wezwał do dalszych działań na poziomie UE. Mając na uwadze złożoność i skalę wyłaniającej się wspólnej konsumpcji, EKES pragnie zwrócić uwagę na kilka kwestii:

  • uregulowanie praktyki w ramach tych form konsumpcji, tak aby ustalić prawa i obowiązki wszystkich zainteresowanych stron;

  • określenie potencjalnych przeszkód w tych działaniach;

  • ustanowienie bazy danych w celu gromadzenia doświadczeń.

„Istnieje wyraźna potrzeba udostępnienia informacji i zwiększenia świadomości na temat wspólnej konsumpcji. Z jednej strony, gdy brakuje interesu handlowego, wspólna konsumpcja może zaspokoić potrzeby społeczne. Z drugiej – jeżeli potraktuje się ją jako działanie nastawione na zysk – ułatwia tworzenie zatrudnienia” – stwierdził sprawozdawca i członek EKES-u Bernardo Hernández Bataller.

Potencjalne korzyści

Konsumenci nabywają narzędzia i urządzenia, których potem używają zbyt rzadko, by zakup taki miał sens z punktu widzenia zapłaconej ceny. Wspólna konsumpcja stanowi alternatywę wobec skutków niepohamowanej konsumpcji z ubiegłego wieku i spowodowanych przez nią ogromnych nierówności prowadzących do nienaturalnego współistnienia głodu i otyłości bądź marnotrawstwa i niepewności zatrudnienia. Wśród jej pozytywnych skutków można wymienić:

  • mniejsze zużycie zasobów i niższe emisje CO2 oraz większy popyt na dobrej jakości produkty, jeśli mają one zostać pożyczone, wynajęte lub naprawione;

  • ekoprojektowanie służące różnym użytkownikom;

  • trwałość i wielokrotna personalizacja kompatybilnych produktów;

  • interakcje społeczne, rozwój wspólnoty i budowanie zaufania między ludźmi;

  • dostęp osób o niższych dochodach do wysokiej jakości produktów.

Przestawienie się na bardziej racjonalną konsumpcję pozwala również rozwiązać problem zniekształceń w funkcjonowania rynku, np. celowego skracania cyklu życia produktów. Wielu projektantów uwzględniających wspólną konsumpcję dąży do uzyskania trwałych produktów, które mogą być używane przez wiele osób lub przez końcowych konsumentów czy użytkowników przez cały okres ich przydatności, co sprawia, że stają się oni również ważnymi sprzymierzeńcami w walce z odpadami.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Prasy EKES-u

e-mail: press@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8641

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 353 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę UE.

1 :

Wspólna konsumpcja to rodzaj gospodarczego porozumienia, którego uczestnicy dzielą się dostępem do towarów i usług zamiast posiadać je na wyłączną własność.


Side Bar