Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13/7

1 lutego 2013 r.

POLITYKA UE W REGIONIE ARKTYKI

W dniu 31 stycznia 2013 r. w Rovaniemi w Finlandii Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), wspólnie z Centrum Arktycznym Uniwersytetu Laponii, przeprowadził wysłuchanie na temat polityki UE w regionie Arktyki. W wysłuchaniu udział wzięli przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, środowisk akademickich, władz lokalnych i mediów, a także członkowie parlamentu i dyplomaci. Debata poświęcona była przede wszystkim interesom i priorytetom UE w regionie arktycznym, który wzbudza obecnie coraz większe zainteresowanie podmiotów działających na arenie światowej w takich dziedzinach, jak np. energetyka, transport i środowisko.

W ostatnich dziesięcioleciach zainteresowanie Arktyką wzrosło w związku z przemianami zachodzącymi w tym regionie. Zmiana klimatu powoduje topnienie pokrywy lodowej i rozmarzanie wiecznej zmarzliny, co kieruje uwagę globalnych graczy na zasoby energetyczne i naturalne, na nowe szlaki morskie, a także na wyzwania związane ze środowiskiem. UE od dawna jest świadoma tych zjawisk: w latach 2008 i 2012 przedstawiła politykę dotyczącą Arktyki i zapowiedziała, że zamierza realizować kompleksową strategię na rzecz tego regionu.

Wysłuchanie publiczne poświęcone było opracowywanej właśnie opinii EKES-u pod roboczym tytułem „Polityka arktyczna UE odpowiedzią na wyłaniające się w tym regionie globalne wyzwania – punkt widzenia społeczeństwa obywatelskiego”. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnorodnych zainteresowanych stron, co zapewniło wartościową debatę na temat sytuacji w regionie Arktyki i perspektyw na przyszłość. EKES reprezentowali przewodniczący grupy analitycznej ds. polityki arktycznej UE Paul Lidehäll, przewodniczący Sekcji Stosunków Zewnętrznych Sandy Boyle, sprawozdawca opinii Filip Hamro-Drotz oraz inni członkowie grupy analitycznej. Wśród zaproszonych prelegentów byli m.in. rektor Uniwersytetu Laponii prof. Mauri Ylä-Kotola, dyrektor Centrum Arktycznego prof. Paula Kankaanpää, poseł do Parlamentu Europejskiego i sprawozdawca raportu PE na temat polityki arktycznej UE Michael Gahler, burmistrz Rovaniemi Esko Lotvonen oraz ambasador Hannu Halinen z fińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

EKES przyjął z zadowoleniem priorytety nakreślone w komunikacie Komisji i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych w sprawie polityki w regionie Arktyki. Przedstawiciele Komitetu podkreślili jednak, że UE powinna jak najszybciej nadać swej polityce arktycznej ramy formalne i w ten sposób zapewnić zaangażowanie Unii jako wiarygodnego i konstruktywnego partnera. Polityka ta powinna być spójna ze strategią przyjętą przez każde z państw Arktyki, tak by wypracować i wdrożyć zarządzanie regionem arktycznym oparte na skutecznej współpracy z tymi państwami i z kluczowymi partnerami. „Chcemy jak najlepiej wykorzystać potencjał Arktyki, jednocześnie jednak powinniśmy dbać o to, by ograniczyć do minimum negatywne skutki działalności człowieka w tym regionie” – powiedział Filip Hamro‑Drotz.

EKES stwierdził ponadto, że w działania w regionie Arktyki trzeba regularnie i na szeroką skalę włączać, w roli doradczej, społeczeństwo obywatelskie, a zwłaszcza ludność tubylczą.

Uczestnicy przyjęli z zadowoleniem decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu 1 mln euro na projekt przygotowawczy, którego celem jest utworzenie w Rovaniemi Europejskiego Centrum Informacji o Arktyce.

Szczegółowych informacji udziela:

Karin Füssl, kierownik Dzia³u Prasy

e-mail: karin.fussl@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8722


Side Bar