Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13/56
19 września 2013 r.

PRZEDSTAWICIELKI ORGANIZACJI KOBIET Z REGIONU MORZA ŚRÓDZIEMNEGO NA SESJI PLENARNEJ EKES-U

Po ministerialnej konferencji dotyczącej spraw kobiet, zorganizowanej 12 września w Paryżu przez Unię dla Śródziemnomorza, w dniu 18 września na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) odbyła się debata z udziałem przedstawicielek organizacji kobiet z Tunezji, Libanu i innych krajów basenu Morza Śródziemnego na temat ekonomicznej i społecznej sytuacji kobiet w tym regionie.

Przewodniczący EKES-u Henri Malosse powiedział, że „na przykładzie różnych krajów, takich jak Egipt, Tunezja i Syria, można stwierdzić, że przestrzeganie praw kobiet wyraźne się pogorszyło. Jest to tym bardziej paradoksalne, że kobiety były na pierwszym froncie w trakcie wydarzeń arabskiej wiosny. Każde pogwałcenie praw kobiet jest pogwałceniem praw człowieka. EKES, jako głos europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, nie może przejść obojętnie obok tak niepokojącego rozwoju sytuacji w tym regionie – i to nie tylko dla kobiet, ale i dla całego społeczeństwa obywatelskiego.”

EKES na podstawie wniosków z tej debaty, z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego, przygotuje konkretne propozycje dotyczące propagowania tych praw. W ubiegłym roku EKES już nieraz zwracał uwagę na rażące nierówności w traktowaniu kobiet i mężczyzn w regionie Śródziemnomorza oraz łamanie podstawowych praw kobiet. Szczególnie alarmował m.in. z powodu przemocy wobec kobiet, zniechęcania ich do udziału w życiu publicznym oraz z powodu dysproporcji w zarobkach i jakości zatrudnienia. Zdaniem EKES-u istnieje zagrożenie szybkiego negatywnego rozwoju, jeśli chodzi o prawa kobiet i ogólną ich sytuację w tym regionie.

Jamal Hermes Gibril, przewodnicząca Libańskiej Rady Kobiet, powiedziała, że „kobiety w tej części świata od dawna są spychane na margines i cierpią z powodu dyskryminacji. Niestety wydarzenia arabskiej wiosny niewiele tu zmieniły. We wszystkich tych krajach panuje chaos, a kobiety płacą za to najwyższą cenę. Zachód, śledząc rozwój sytuacji w naszym regionie, nie oczekiwał, że doprowadzą one do przemocy, gwałtów oraz terroryzowania kobiet w życiu publicznym... To oznacza także, że jego polityka nie tylko nie pomogła, że wręcz okazała się kompletną porażką.

Rządy krajowe i UE muszą wspólnie działać, by to zmienić. Mamy już dość zawiedzionych nadziei, połamanych kości i złamanych serc. Czas, by społeczność międzynarodowa rozmawiała z nami, a nie za nas."

Esther Fouchier, przewodnicząca Śródziemnomorskiego Forum Kobiet, przypomniała, że „kobiety w czasie arabskiej wiosny aktywnie angażowały się w walkę z dyktaturą w swoich krajach. Jednak o ich prawa nie walczono już z takim zaangażowaniem i dlatego kobiety wciąż napotykają na dyskryminację. Pojedyncze akcje na poziomie lokalnym są przydatne, ale zbyt rozproszone. Nie ma skoordynowanego działania instytucji, organizacji społecznych i zasobów ludzkich, technicznych i finansowych, a brak wymiany doświadczeń znacznie ogranicza skuteczność. Zarówno prawne uznanie równości praw kobiet, jak i ich faktyczna ekonomiczna niezależność są dwoma zasadniczymi filarami ich wolności.

Jak można wzmocnić pozycję kobiet? Trzeba zapewnić przestrzeganie międzynarodowych praw kobiet, tworzyć ośrodki dla kobiet będących ofiarami przemocy, propagować udział kobiet w procesie decyzyjnym oraz ułatwiać kobietom dostęp do kredytów, aby umożliwić im aktywność gospodarczą. To zaledwie kilka przykładów, spośród szeregu działań, które trzeba podjąć jak najszybciej.”

Salwa Kennou Sebei, przewodnicząca Tunezyjskiego Stowarzyszenia Kobiet na rzecz Badań i Rozwoju (AFTURD), powiedziała, że „największym problemem jest nie tyle brak prawa na rzecz równości płci, ile brak inicjatywy, by je wdrożyć. Co gorsze, w Tunezji międzynarodowe prawa kobiet nie są nawet ujęte w konstytucji. Mimo iż minęły już dwa lata od wydarzeń arabskiej wiosny, konstytucja wciąż jeszcze nie została zmieniona. Musimy poprawić ekonomiczne położenie kobiet i potrzebujemy solidarności ze strony innych państw.”

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Prasy EKES-u

E-mail: press@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8641

_______________________________________________________________________________

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 353 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę UE.

_______________________________________________________________________________


Side Bar