Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13/48

28 czerwca 2013 r.

Zatrudnienie młodzieży
Pora, by UE zaprzestała taktyki łatania dziur

Społeczeństwo obywatelskie domaga się wprowadzenia prawdziwego planu pilnych działań na rzecz młodzieży. Planu na tyle ambitnego, by doprowadzić do odwrócenia obecnej tendencji: od 2008 r. tysiąc młodych ludzi zasila codziennie rzeszę poszukujących zatrudnienia. Jedna trzecia spośród nich nie znajdzie go w ciągu roku. Te sześć milionów młodych Europejczyków zasługuje na to, by UE przeznaczyła dla nich więcej niż 0,6% budżetu europejskiego i zainwestowała wreszcie w ich, a także naszą przyszłość. W wielu innych dziedzinach Europa dowiodła, że potrafi to zrobić.

Społeczeństwo obywatelskie oczekuje, że w okresie kryzysu Europa wdroży rzetelny plan pomocy dla młodzieży, który polegałby na konkretnych projektach mogących odwrócić obecną tendencję zwyżkową bezrobocia wśród młodzieży. W tym celu niezbędne jest, by UE nie poprzestała na planie pomocy odpowiadającym 6 mld euro, podczas gdy zdobyła się na udzielenie dziesięciokrotnie wyższej pomocy bankom.

Bezrobocie młodzieży w Europie w 2013 r.

Bezrobocie
młodzieży

Bezrobocie wśród czynnych zawodowo

Grecja

Niemcy

Hiszpania

Austria

Średnia UE

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Źródło: Eurostat – kwiecień 2013 r.

Projekt dotyczący gwarancji dla młodzieży charakteryzuje się rzeczywistym potencjałem udzielania pomocy młodzieży dzięki konkretnym działaniom w zakresie dostępu do zatrudnienia i szkoleń i dzięki nowatorskim inicjatywom. Aby go wykorzystać, Komisja musi pójść dalej w swych zobowiązaniach. Projektem należy objąć osoby do 30. roku życia, by właściwie uwzględnić wydłużenie się okresu studiów i późniejsze wchodzenie na rynek pracy. Ponadto w ramach działań zapobiegawczych nie należy uwzględniać tylko regionów o 25-procentowej lub wyższej stopie bezrobocia młodzieży. Tylko po spełnieniu tych warunków propozycja ta w pełni odegra swą rolę.

Są jeszcze inne możliwości poprawy sytuacji i trzeba je wykorzystać. Nie czas już na dyskusje. Młodzi Europejczycy, a wraz z nimi cale społeczeństwo obywatelskie, oczekują bezwarunkowego zaangażowania się UE u ich boku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie materiały prasowe.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Prasy EKES-u

e-mail: press@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8722

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 344 członków, powoływanych przez Radę UE.


Side Bar