Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/33

18 april 2013

Nordirland har fått ett nytt ansikte i EU

Jane Morrice, tidigare talman i Nordirlands parlament, har valts till vice ordförande för en Bryssel-baserad organisation som är rådgivande organ till EU:s lagstiftare. Detta rådgivande organ, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, består av 344 medlemmar från de 27 medlemsländerna. Jane Morrice, som är journalist till yrket och som arbetat för BBC Belfast och för European Report i Bryssel, kommer under sin mandatperiod på två och ett halvt år att ansvara för kommunikationsfrågor.

Jane Morrice är inte främmande för EU-frågor. Hon var chef för kommissionens kontor i Nordirland i början av 1990-talet, och hon ingick även i EU:s arbetsgrupp som utarbetade EU:s första fredsprogram. Hon vet att det inte är någon lätt uppgift att främja EU.

"Det har aldrig varit lätt att övertyga människor om värdet av att vara en del av EU. Allt som har hänt den senaste tiden, från räddningspaket till bankkriser, har gjort uppgiften ännu svårare", sade hon.

"Nu måste vi inom EU i ännu högre grad stå samman, och alla måste göra sin röst hörd för att bidra till ett nytt EU, som kommer att uppstå ur det kaos och den förvirring som kännetecknat de senaste åren. EESK vill medverka till att detta blir verklighet".

Jane Morrice kommer även att representera EESK vid en rad tillfällen och leda ett antal sammanträden under de månatliga plenarsessionerna. Det är i linje med hennes arbete som talman i Nordirlands parlament, som hon valdes in till av partiet Northern Ireland Women’s Coalition år 1998.

Det nya ordförandeskapet, med Henri Malosse från Frankrike som ordförande och Hans‑Joachim Wilms från Tyskland som vice ordförande, tillträdde den 18 april 2013.

För ytterligare information kontakta:

EESK:s pressenhet

E-post: PressEESC@eesc.europa.eu

Tfn: +32 25468207

________________________________________________________________________

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén företräder de olika ekonomiska och sociala grupperingarna i det organiserade civila samhället. Kommittén är ett rådgivande institutionellt organ som inrättades genom Romfördraget 1957. Genom dess rådgivande roll ges ledamöterna, och därigenom de organisationer som de företräder, möjlighet att delta i EU:s beslutsprocess. Kommittén har 344 ledamöter från hela Europa, som utnämns av Europeiska unionens råd.

________________________________________________________________________


Side Bar