Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/33

19. apríla 2013

Nová tvár zo Severného Írska v Európe

Jane Morrice, bývalá podpredsedníčka Zhromaždenia Severného Írska, bola zvolená za podpredsedníčku organizácie so sídlom v Bruseli, ktorá radí zákonodarcom EÚ. Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) je zložený z 344 členov z 27 členských štátov EÚ. Jane Morrice pracovala pre BBC Belfast a European Report v Bruseli a počas svojho dvaapolročného funkčného obdobia bude zodpovedná za komunikáciu.

Jane Morrice, ktorá je dobre oboznámená s európskymi záležitosťami, viedla na začiatku 90. rokov kanceláriu Európskej komisie v Severnom Írsku a aktívne sa podieľala na činnosti pracovnej skupiny EÚ, ktorá pomáhala pri vypracovaní prvého programu EÚ PEACE. Uvedomuje si, že propagácia EÚ nie je ľahkou úlohou.

„Nikdy nebolo ľahké presviedčať ľudí o tom, že stojí za to byť súčasťou Európskej únie. Najnovšie udalosti, od záchrany bánk až po bankovú krízu, túto úlohu ešte viac sťažili,“ uviedla.

„Dnes sa musí EÚ zomknúť viac ako kedykoľvek v minulosti a treba oslovovať ľudí, aby sa aktívne podieľali na vytváraní novej Európy, ktorá vzíde z chaosu a nejasností uplynulých rokov. EHSV je pripravený k tomu prispieť.“

Úlohou pani Jane Morrice bude tiež zastupovať EHSV na početných podujatiach a predsedať niektorým schôdzam organizovaným v rámci každomesačných plenárnych zasadnutí. Náplň jej práce bude podobná ako vo funkcii podpredsedníčky Zhromaždenia Severného Írska, do ktorej bola zvolená v roku 1998 za Koalíciu žien Severného Írska.

Nové vedenie výboru, ktoré zastupuje predseda EHSV pán Henri Malosse z Francúzska a podpredseda pán Hans-Joachim Wilms z Nemecka, nastúpilo do funkcie 18. apríla 2013.

Bližšie informácie Vám poskytne:

Tlačové oddelenie EHSV

E-mail: press@eesc.europa.eu

Tel.: +32 2 546 8207

_______________________________________________________________________________

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Poradná úloha výboru umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, podieľať sa na rozhodovacom procese EÚ. Výbor je zložený z 344 členov z celej Európy, ktorých menuje Rada Európskej únie.

_______________________________________________________________________________


Side Bar