Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

CES/13/33

18 april 2013

Een nieuw gezicht in Europa

Jane Morrice, voormalig vicevoorzitster van het Noord-Ierse parlement, is verkozen tot vicevoorzitster van een in Brussel gevestigde organisatie die advies uitbrengt aan EU-wetgevers. Die organisatie, het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), telt 344 leden uit de 27 lidstaten van de EU. Tijdens haar mandaatsperiode van tweeëneenhalf jaar wordt Jane Morrice, die als verslaggeefster voor BBC Belfast en European Report in Brussel heeft gewerkt, verantwoordelijk voor communicatie.

Jane Morrice is vertrouwd met "Europa": in het begin van de jaren negentig was ze hoofd van het bureau van de Europese Commissie in Noord-Ierland en ze is betrokken geweest bij de task-force die heeft meegeholpen aan de totstandbrenging van het eerste programma voor Vrede van de EU. Jane Morrice wéét dat de EU promoten vaak neerkomt op tegen de stroom inroeien.

"Er is nooit een tijd geweest waarin je mensen gemakkelijk van het nut van EU-lidmaatschap kon overtuigen. Alle recente gebeurtenissen, van reddingsoperaties tot de crisis in het bankwezen, maken dat alleen nog maar moeilijker", aldus Jane Morrice.

"Het is dan ook nog nooit eerder zo hard nodig geweest dat de lidstaten van de EU de rijen sluiten en dat de burgers zelf aan het woord worden gelaten. De burgers moeten meehelpen vorm geven aan het nieuwe Europa dat opstijgt uit de chaos en verwarring van de afgelopen jaren. Het EESC heeft alles in huis om daaraan bij te dragen."

Een andere taak van Jane Morrice wordt om het EESC bij tal van verschillende gelegenheden te vertegenwoordigen en een aantal van de maandelijkse zittingen van het EESC voor te zitten. Dat laatste vertoont veel overeenkomsten met het werk dat ze als vicevoorzitster van het Noord-Ierse parlement heeft gedaan, een functie waartoe ze in 1998 was verkozen namens de Northern Ireland Women's Coalition.

Het nieuwe voorzitterscollege van het EESC dat op 18 april 2013 is aangetreden, bestaat o.m. uit voorzitter Henri Malosse (Frankrijk) en vicevoorzitter Hans-Joachim Wilms (Duitsland).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de:

Persdienst van het EESC

E-mail: press@eesc.europa.eu

Tel.: + 32 2 546 8207

_______________________________________________________________________________

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) vertegenwoordigt de verschillende economische en sociale geledingen van het maatschappelijk middenveld. Het is een officieel adviesorgaan dat in 1957 bij het Verdrag van Rome is ingesteld. Door de adviestaak van het EESC kunnen zijn 344 leden, en dus de organisaties die ze vertegenwoordigen, deelnemen aan het EU-besluitvormingsproces. De EESC-leden komen uit alle lidstaten en worden door de Raad van de Europese Unie benoemd.

_______________________________________________________________________________


Side Bar