Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/33

2013. gada 18. aprīlī

Eiropā jauna pārstāve no Ziemeļīrijas

Bijusī Ziemeļīrijas asamblejas priekšsēdētāja vietniece Džeina Morisa (Jane Morrice) ievēlēta par priekšsēdētāja vietnieci organizācijā, kas atrodas Briselē un sniedz ieteikumus ES likumdevējiem. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā (EESK) ir 344 locekļi no 27 ES dalībvalstīm. Divarpus gadus ilgajā pilnvaru termiņā žurnāliste Džeina Morisa, kura strādājusi BBC Belfast un European Report Briselē, būs atbildīga par komunikācijas jautājumiem.

Labi orientējoties jautājumos par Eiropu, Džeina Morisa 90. gadu sākumā vadīja Eiropas Komisijas biroju Ziemeļīrijā un strādāja ES darba grupā, kas palīdzēja sagatavot pirmo ES Miera programmu. Viņa apzinās, ka ES popularizēšana būs grūts uzdevums.

Nekad nav bijis viegli pārliecināt iedzīvotājus par to, cik svarīgi būt daļai no Eiropas Savienības. Viss nesen notikušais — gan ekonomikas glābšanas pasākumi, gan banku krīzes — šo uzdevumu dara vēl sarežģītāku, viņa sacīja.

Šobrīd vairāk nekā jebkad ES jābūt vienotai, un iedzīvotājiem ir jāizsaka savs viedoklis, lai palīdzētu veidot jauno Eiropu, kas radīsies no pēdējiem gadiem raksturīgā haosa un apjukuma. EESK ir gatava palīdzēt, lai tas notiktu.

Džeinas Morisas uzdevums būs arī pārstāvēt EESK dažādos pasākumos un vadīt atsevišķas sēdes ikmēneša plenārsesijās. Šie pienākumi ir līdzīgi tam darbam, ko viņa veica kā Ziemeļīrijas asamblejas priekšsēdētāja vietniece. Minētajā amatā Dž. Morisu ievēlēja 1989. gadā no Ziemeļīrijas Sieviešu organizācijas.

Jaunā priekšsēdētāja komanda, kurā ir Anrī Maloss (Henri Malosse) no Francijas un Hanss Joahims Vilmss (Hans-Joachim Wilms) no Vācijas, stājās amatā 2013. gada 18. aprīlī.

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar

EESK Preses nodaļa

E-pasts: press@eesc.europa.eu

Tālr.: +32 2 546 8207

_______________________________________________________________________________

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja nodrošina organizētas pilsoniskās sabiedrības dažādu ekonomisko un sociālo aprindu pārstāvību. Komiteja ir institucionāla konsultatīva iestāde, kas izveidota ar 1957. gada Romas Līgumu. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas padomdevēja funkcijas dod iespēju Komitejas locekļiem, tātad arī viņu pārstāvētajām organizācijām, piedalīties Kopienas lēmumu pieņemšanas procesā. Komitejā ir 344 locekļi no visas Eiropas, kurus ieceļ Eiropas Savienības Padome.

_______________________________________________________________________________


Side Bar