Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/33

2013 m. balandžio 18 d.

Europoje – naujas veidas iš Šiaurės Airijos

Buvusi Šiaurės Airijos parlamento pirmininko pavaduotoja Jane Morrice išrinkta Briuselyje įsikūrusios ES teisės aktų leidėjams patariančios institucijos pirmininko pavaduotoja. Šią instituciją – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą – sudaro 344 nariai iš 27 ES valstybių narių. Jane Morrice, kuri vienu metu dirbo žurnaliste „BBC Belfast“ ir „European Report“, pustrečių metų kadenciją bus atsakinga už komunikaciją.

Jane Morrice – ne naujokė Europos reikalų srityje. Praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio pradžioje ji vadovavo Europos Komisijos atstovybei Šiaurės Airijoje, taip pat dalyvavo ES darbo grupėje, kuri padėjo parengti pirmąją ES taikos programą. Ji puikiai žino – kova už ES nėra lengva.

„Niekada nebuvo lengva įtikinti visuomenę, kad naudinga būti Europos Sąjungoje, o po pastarojo meto įvykių – bankų krizių ir bankų gelbėjimo, – šis darbas tapo dar sunkesnis“, – sako J. Morrice.

„Dabar labiau nei bet kada ES turi būti vieninga, o žmonės turi išakyti savo nuomonę. Tik taip galėsime sukurti naują Europą, kuri iškils iš chaoso ir sumaišties, kuriais buvo pažymėti keleri pastarieji metai. Būtent toks yra EESRK darbo tikslas.“

Viena iš Jane Morrice pareigų – atstovauti EESRK įvairiuose renginiuose ir pirmininkauti per kai kuriuos kas mėnesį vykstančių plenarinių sesijų posėdžius. Panašų darbą ji dirbo eidama Šiaurės Airijos parlamento pirmininko pavaduotojos pareigas, į kurias buvo išrinkta 1998 m. kaip Šiaurės Airijos moterų koalicijos kandidatė.

Naujasis prezidiumas – pirmininkas Henri Malosse iš Prancūzijos ir pirmininko pavaduotojas Hans-Joachim Wilms iš Vokietijos – pradėjo eiti pareigas 2013 m. balandžio 18 d.

Išsamesnės informacijos teiraukitės:

EESRK spaudos skyriuje

El. paštas: press@eesc.europa.eu

Tel.: +32 2 546 8207

_______________________________________________________________________________

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas atstovauja įvairioms organizuotos pilietinės visuomenės ekonominėms ir socialinėms grupėms. Komitetas yra patariamasis organas, įkurtas 1957 m. Romos sutartimi. Patariamojo organo statusas suteikia Komiteto nariams, taigi ir jų atstovaujamoms organizacijoms, galimybę dalyvauti ES sprendimų priėmimo procese. Komitetą sudaro 344 nariai iš visos Europos. Juos skiria Europos Sąjungos Taryba.

_______________________________________________________________________________


Side Bar