Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/33

18. aprill 2013

Uus Põhja-Iirimaa esindaja Euroopas

Endine Põhja-Iirimaa assamblee asespiiker Jane Morrice valiti Brüsselis asuva ja ELi seadusandjaid nõustava organisatsiooni asepresidendiks. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (komitee) koosneb 344 liikmest, kes on pärit ELi 27 liikmesriigist. BBC Belfasti esinduses ja Brüsseli pressiagentuuris European Report töötanud ajakirjanikuna vastutab Jane Morrice oma kaks ja pool aastat kestval ametiajal teabevahetuse eest.

Euroopa asjad ei ole Jane Morrice'ile võõrad: 1990ndate algul oli ta Põhja-Iirimaal asuva Euroopa Komisjoni esinduse juhataja ning osales ELi rakkerühmas, mis aitas koostada ELi esimest rahuprogrammi. Ta teab, et ELi seisukohtade tutvustamine üldsusele ei ole kerge ülesanne.

„Inimeste veenmine Euroopa Liitu kuulumise väärtustes ei ole kunagi kerge olnud. Kõik hiljutised sündmused, alustades päästeabist ja lõpetades panganduskriisiga, on seda ülesannet veelgi raskendanud,” sõnas ta.

„Praegu on olulisem kui kunagi varem, et EL oleks ühtne ja inimesed teeksid ennast kuuldavaks, et aidata kujundada uut Euroopat, mis kerkib viimastel aastatel valitsenud kaosest ja segadusest. Komitee on valmis sellele kaasa aitama.”

Jane Morrice'i ülesandeks saab seega komitee esindamine paljudel erinevatel üritustel ja mõningate istungite juhtimine igakuiste täiskogu istungjärkude raames. Sarnaseid ülesandeid täitis ta Põhja-Iirimaa assamblee asespiikrina, kelleks ta valiti 1998. aastal Põhja-Iirimaa naiste koalitsiooni esindajana.

Komitee presidendi Henri Malosse'i (Prantsusmaa) ja asepresidendi Hans-Joachim Wilmsi (Saksamaa) ümber moodustatud uus meeskond asus ametisse 18. aprillil 2013.

Täiendav teave:

EMSK pressiüksus

E-post: press@eesc.europa.eu

Tel: +32 2 546 8207

_______________________________________________________________________________

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tagab organiseeritud kodanikuühiskonda kuuluvate majandus- ja ühiskonnaelu eri alade esindatuse. Komitee on nõuandev organ, mis loodi Rooma lepinguga aastal 1957. Komitee nõuandev roll võimaldab selle liikmetel ja seega organisatsioonidel, mida nad esindavad, osaleda Euroopa Liidu otsustusprotsessis. Komiteesse kuulub kõikjalt Euroopast 344 liiget, kelle nimetab ametisse Euroopa Liidu Nõukogu.

_______________________________________________________________________________


Side Bar