Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/33

18. dubna 2013

V Evropě se objevila nová tvář ze Severního Irska

Bývalá místopředsedkyně Shromáždění Severního Irska paní Jane Morrice byla zvolena místopředsedkyní bruselské instituce, která je poradním orgánem k legislativě EU. EHSV neboli Evropský hospodářský a sociální výbor se skládá z 344 členů z 27 členských zemí EU. Paní Jane Morrice pracovala jako novinářka pro BBC v Belfastu a pro European Report v Bruselu a během svého dvouapůlletého funkčního období bude odpovídat za komunikaci.

Evropské záležitosti pro ni nejsou nic nového – na počátku 90. let působila jako vedoucí Zastoupení Evropské komise v Severním Irsku a byla také členkou pracovní skupiny EU, jež se podílela na vytvoření prvního mírového programu EU. Ví, že prosazování hodnot EU často představuje urputný boj:

„Přesvědčit lidi o tom, že stojí za to být součástí Evropské unie, nebylo lehké nikdy. Kvůli všemu, co se v poslední době děje, ať již je to záchrana bank nebo bankovní krize, je tento úkol ještě těžší,” uvedla.

„EU teď musí víc než kdy dříve držet pospolu. Lidé se musí vyjádřit, jakou podobu by měla mít nová Evropa, která povstane z chaosu a zmatku, které vládnou v posledních letech. EHSV bude napomáhat tomu, aby se to uskutečnilo.”

Úkolem paní Jane Morrice také bude zastupovat EHSV na řadě akcí a předsedat některým částem plenárních zasedání, která se konají každý měsíc. Tato funkce se bude podobat činnosti, kterou vykonávala jako místopředsedkyně Shromáždění Severního Irska, do něhož byla zvolena v roce 1998 za Severoirskou koalici žen.

Tým nového předsedy, kam dále patří předseda pan Henri Malosse (Francie) a místopředseda pan Hans-Joachim Wilms (Německo), se ujal funkce dne 18. dubna 2013.

Další informace poskytne:

Tiskové oddělení EHSV

E-mail: press@eesc.europa.eu

Tel.: +32 2 546 8207

_______________________________________________________________________________

Evropský hospodářský a sociální výbor zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské společnosti. Je to poradní orgán institucí, který byl založen roku 1957 Římskou smlouvou. Jeho poradní úloha umožňuje jeho členům, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se účastnili rozhodovacího procesu Evropské unie. Výbor se skládá z 344 členů z evropských zemí, kteří jsou jmenováni Radou Evropské unie.

_______________________________________________________________________________


Side Bar