Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/32

18. april 2013

Vztrajanje pri obstoječem stanju ni rešitev: proračun EU mora biti usmerjen v prihodnost, pravi podpredsednik EESO Hajo Wilms

17. 17. april, Bruselj: Hans-Joachim Wilms je bil imenovan za novega podpredsednika Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, pristojnega za proračun. Kot predsednik tajništva skupine za proračun bo podpredsednik Wilms tudi v prihodnje zastopal stališče, ki ga je Odbor izrazil v več mnenjih, namreč da je treba vsekakor povečati proračun EU, saj se bo le tako mogoče spopasti z zahtevnimi nalogami, ki so pred nami, ter znova zagnati gospodarstvo in zaposlovanje.

Hans-Joachim Wilm, ki prihaja iz mesta Barmstedt, že več kot 40 let aktivno sodeluje v sindikalnem gibanju. V nemškem sindikatu za hortikulturo, kmetijstvo in gozdarstvo je bil najprej sekretar, odgovoren za organizacijske zadeve, nato vodja oddelka v glavni upravi in namestnik predsednika, leta 1993 pa je postal predsednik sindikata. Januarja 1996 je Hajo Wilms postal član upravnega odbora sindikata IG Bauen-Agrar-Umwelt, pristojen za območje Evrope. V obdobju od leta 1999 do leta 2005 je bil kot namestnik predsednika IG BAU dvakrat izvoljen v upravni odbor, pristojen za področje financ in trajnostnega razvoja. Kot pooblaščenec za Evropo pri upravnem odboru IG BAU od septembra 2009 svoje delo opravlja v Bruslju. Leta 1994 je postal član skupine delojemalcev v EESO. Bil je poročevalec za več kot 20 mnenj, od leta 2008 do leta 2010 pa tudi predsednik strokovne skupine za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje. Od novembra 2010 je tudi na čelu opazovalne skupine EESO za trajnostni razvoj.

Po besedah g. Wilmsa je predlog Komisije o finančnem okviru 2004–2020 preveč usmerjen v ohranjanje sedanjega stanja, tako z vidika obsega proračunskih sredstev kot njihove porazdelitve. Razpoložljiva sredstva niso ne dovolj visoka ne dovolj kakovostno usmerjena, da bi EU omogočila soočenje s prihodnjimi izzivi. Podpredsednik Wilms opozarja, da je potrebna večja proračunska svoboda in da se zaradi inflacije proračun krči, kar je dolgoročno nevzdržno. Pozdravlja predlog Komisije za povečanje financiranja na področju raziskav, razvoja in boja proti brezposelnosti mladih, vendar institucije EU hkrati poziva, naj z več inovacijami ustvarijo nove priložnosti na vseh področjih in se tako zoperstavijo evroskepticizmu.

Kar se tiče izdatkov, je po besedah g. Wilmsa najpomembnejše vprašanje, kje denar, porabljen na ravni EU, prinese več koristi, kot pa če je porabljen na nacionalni ravni. Pri tem gre za skupne evropske dobrine, ki jih na nacionalni ravni ni mogoče optimalno zagotavljati in je zato potrebno ukrepanje EU. Sem sodijo raziskave in razvoj, skupna obramba, varnost hrane, priseljevanje in pravica do azila, boj proti podnebnim spremembam ter naložbe v evropsko energetsko in komunikacijsko infrastrukturo ter infrastrukturo notranjega trga. G. Wilms se bo poleg proračunskih zadev še naprej posvečal tudi vprašanjem trajnosti. Poleg tega se bo zavzemal za aktivno vlogo civilne družbe pri vzpostavljanju območja proste trgovine med EU in ZDA.

Za več informacij je na voljo:

Služba za medije EESO

e-naslov: press@eesc.europa.eu

Tel.: +32 2 546 8207

_______________________________________________________________________________

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) zastopa različne ekonomske in socialne komponente organizirane civilne družbe. Ustanovljen je bil leta 1957 z Rimsko pogodbo kot posvetovalno telo evropskih institucij. Posvetovalna vloga Odbora omogoča njegovim članom in organizacijam, ki jih zastopajo, da sodelujejo v postopku odločanja EU. Odbor ima 344 članov, ki jih imenuje Svet Evropske unije.

_______________________________________________________________________________


Side Bar