Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/32

18 april 2013

EESC-vicevoorzitter Hajo Wilms wil af van status quo: EU-begrotingen moeten perspectieven bieden!

Brussel, 17 april 2013: Hans-Joachim Wilms is verkozen tot nieuwe vicevoorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en in die functie verantwoordelijk voor begrotingsaangelegenheden. Als voorzitter van de groep Begrotingszaken zal hij het standpunt van het EESC blijven herhalen dat de EU-begroting dringend verhoogd moet worden, wil de Unie haar ambities kunnen verwezenlijken en economische groei en werkgelegenheid in de EU een nieuwe impuls geven.

De uit Darmstadt afkomstige Wilms is al sinds meer dan veertig jaar actief in de vakbeweging. Hij begon zijn carrière bij de Gewerkschaft Gartenbau, Land und Forstwirtschaft (GGLF – Duitse vakbond voor de tuin-, land- en bosbouwsector), waar hij achtereenvolgens secretaris, afdelingsleider, bestuurslid en vicevoorzitter was en in 1993 benoemd werd tot voorzitter. In januari 1996 werd hij lid van het federale bestuur van de Duitse vakcentrale voor de bouw, landbouw en milieu (IG Bauen-Agrar-Umwelt – IG BAU), waar hij belast werd met Europese aangelegenheden. In 1999 en opnieuw in 2005 werd hij tot vicefederaalvoorzitter van deze vakcentrale gekozen en kreeg hij financiën en duurzame ontwikkeling in zijn portefeuille erbij. Als verantwoordelijke voor Europese aangelegenheden in het federale bestuur van IG BAU verlegde Wilms in september 2009 zijn werkterrein naar Brussel. Sinds 1994 is hij al lid van de groep Werknemers van het EESC, waar hij als rapporteur meer dan 20 adviezen op zijn naam heeft staan. Van 2008 tot 2010 was hij voorzitter van de afdeling Landbouw, Plattelandsontwikkeling en Milieu. Sinds november 2010 leidt hij de EESC‑waarnemingspost voor duurzame ontwikkeling.

Volgens EESC-vicevoorzitter Wilms is het Commissievoorstel voor het financieel kader 2014-2020 zowel qua omvang als qua verdeling van de middelen te veel gericht op een handhaving van de status quo. De uitdagingen waarvoor de EU staat, zijn van een dergelijke aard en omvang dat het budget niet voldoende is. Hij wijst erop dat door de inflatie de begroting daalt, wat op den duur onhoudbaar is, en pleit voor een grotere begrotingsvrijheid. De vicevoorzitter juicht het voorstel van de Commissie toe om meer middelen vrij te maken voor onderzoek en ontwikkeling en bestrijding van de jeugdwerkloosheid, maar benadrukt tegelijkertijd dat de Europese instellingen sterker moeten inzetten op innovatie om nieuwe perspectieven te creëren en het vertrouwen in de Europese Unie te herstellen.

Aan de uitgavenzijde interesseert vicevoorzitter Wilms vooral de vraag waar een euro die op EU-niveau wordt uitgegeven meer nut oplevert dan een euro die op nationaal niveau wordt besteed. Gedacht moet vooral worden aan Europese collectieve goederen, die op nationaal niveau niet naar behoren geproduceerd kunnen worden en waarvoor daarom EU-maatregelen geboden zijn. Tot die goederen behoren onderzoek en ontwikkeling, gemeenschappelijke defensie, voedselveiligheid, immigratie en asielrecht, aanpak van de klimaatverandering, investeringen in pan-Europese infrastructuur op het gebied van energie, communicatie en de interne markt. Hajo Wilms zal zich behalve met begrotingsaangelegenheden ook blijven bezighouden met duurzame ontwikkeling. Bovendien wil hij zich inzetten voor een actieve rol van het maatschappelijk middenveld bij de oprichting van een vrijhandelszone tussen de EU en de VS.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

De EESC-persdienst

Email: press@eesc.europa.eu

Tel.: +32 2 546 8207

_______________________________________________________________________________

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) vertegenwoordigt de verschillende economische en sociale geledingen van het maatschappelijk middenveld. Het is een officieel adviesorgaan dat in 1957 bij het Verdrag van Rome is ingesteld. Door de adviestaak van het EESC kunnen zijn 344 leden, en dus de organisaties die ze vertegenwoordigen, deelnemen aan het EU-besluitvormingsproces. De EESC-leden komen uit alle lidstaten en worden door de Raad van de Europese Unie benoemd.

_______________________________________________________________________________


Side Bar