Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/32

12013 m. balandžio 18 d.

„Nestovėti toje pačioje vietoje: ES biudžetai turi atverti naujas perspektyvas“, – teigia EESRK pirmasis pirmininko pavaduotojas Hans-Joachim Wilms

17. 2013 m. balandžio 17 d., Briuselis: Hans-Joachim Wilms paskirtas naujuoju Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) pirmininko pavaduotoju, atsakingu už biudžetą. Eidamas biudžeto grupės sekretoriato pirmininko pareigas jis ir toliau tvirtins daugelyje ankstesnių nuomonių išdėstytą poziciją, kad, atsižvelgiant į plataus užmojo Sąjungos tikslus būtina padidinti ES biudžetą, jei norime skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.

Iš Barmšteto (Vokietija) kilęs Hans-Joachim Wilms daugiau kaip keturis dešimtmečius dirba profesinėse sąjungose. Sodininkystės, žemės ūkio ir miškininkystės profesinėje sąjungoje (GGLF) jis ėjo organizacijos sekretoriaus, centrinės administracijos skyriaus vadovo ir pirmininko pavaduotojo pareigas, o galiausiai (1993 m.) tapo jos pirmininku. 1996 m. sausio mėn. Hans-Joachim Wilms tapo Vokietijos statybos, žemės ūkio ir aplinkos profesinės sąjungos (IG BAU) federalinės valdybos nariu, atsakingu už Europą, o 1999–2005 m. buvo du kartus išrinktas šios profesinės sąjungos federalinio prezidento pavaduotoju, atsakingu už finansus ir tvarų vystymąsi. 2009 m. rugsėjį Hans-Joachim Wilms tapo Vokietijos statybos, žemės ūkio ir aplinkos profesinės sąjungos (BAU) atstovu Europos reikalams ir persikėlė dirbti į Briuselį. Nuo 1994 m. jis priklauso EESRK darbuotojų grupei ir yra parengęs daugiau kaip 20 nuomonių, be to 2008–2010 m. ėjo Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos skyriaus pirmininko pareigas. Nuo 2010 m. lapkričio mėn. Hans-Joachim Wilms vadovavo EESRK Tvaraus vystymosi observatorijai.

Pirmininko pavaduotojo Hans-Joachim Wilms nuomone, Komisijos pasiūlymas dėl 2014–2020 m. finansinės perspektyvos yra pernelyg orientuotas į esamos padėties išlaikymą – tiek numatomų lėšų, tiek ir biudžeto struktūros požiūriu. Turimos lėšos neatspindi nei ES kylančių iššūkių apimties, nei jų turinio. Hans-Joachim Wilms atkreipia dėmesį į tai, kad būtina užtikrinti didesnę su finansinę laisvę ir kad dėl infliacijos biudžeto apimtis sumažės, o taip ilgai tęstis negali. Pirmininko pavaduotojas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą didinti finansavimą moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai bei kovai įveikiant jaunimo nedarbą, tačiau kartu ragina ES institucijas imtis daugiau inovacijų perspektyvoms kurti ir taip pasipriešinti euroskepticizmui.

Kalbant apie išlaidas, svarbiausia jam yra klausimas, kada ES lygmeniu išleistas euras yra veiksmingesnis už išleistąjį nacionaliniu lygmeniu. Tai pasakytina apie Europos „viešąsias gėrybes“ kurios negali būti tiekiamos efektyviai nacionaliniu lygmeniu ir todėl būtina ES intervencija. Tarp Europos viešųjų gėrybių - moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, bendra gynyba, apsirūpinimo maistu saugumas, imigracija ir teisė į prieglobstį, klimato kaitos problemų sprendimas ir investicijos į energetikos, ryšių ir vidaus rinkos infrastruktūrą visos ES lygmeniu. Dirbdamas biudžeto srityje, Hans-Joachim Wilms nesiruošia apleisti ir tvarumo klausimams skirtos veiklos. Be to, jis sieks užtikrinti aktyvų pilietinės visuomenės vaidmenį kuriant ES ir JAV laisvosios prekybos zoną.

Išsamesnės informacijos teiraukitės

EESRK Spaudos skyriuje

El. paštas: press@eesc.europa.eu

Tel. 32 2 546 8207

_______________________________________________________________________________

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas atstovauja įvairioms organizuotos pilietinės visuomenės ekonominėms ir socialinėms grupėms. Komitetas yra patariamasis organas, įkurtas 1957 m. Romos sutartimi. Patariamojo organo statusas suteikia Komiteto nariams, taigi ir jų atstovaujamoms organizacijoms, galimybę dalyvauti ES sprendimų priėmimo procese. Komitetas turi 344 narius, kuriuos skiria Europos Sąjungos Taryba.

_______________________________________________________________________________


Side Bar