Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/32

2013. április 18.

Hajo Wilms EGSZB-alelnök: nem a fennálló helyzetet kell megtartani – az uniós költségvetésnek perspektívákat kell felmutatnia

Április 17., Brüsszel: Hans-Joachim Wilms az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság költségvetésért felelős új alelnöke. A költségvetési csoport titkárságának elnökeként az újonnan kinevezett alelnök továbbra is azt a több véleményben kifejezett álláspontot fogja képviselni, hogy az Unió ambiciózus céljaira tekintettel növelni kell az EU költségvetését a gazdaság és a foglalkoztatás fellendítése érdekében.

A barmstedti Hans-Joachim Wilms több mint negyven éve aktív szakszervezeti tag. A Kertészeti, Mezőgazdasági és Erdészeti Szakszervezet (GGLF) a szervezet titkárává, központi ügyviteli részlegének vezetőjévé, elnökhelyettesévé és végül (1993-ban) elnökévé választotta meg. 1996 januárjában Hajo Wilmset az Építőipari, Mezőgazdasági és Környezeti Ágazati Szakszervezet (IG BAU) európai ügyekért felelős elnökségi tagjává, 1999-től 2005-ig pedig két alkalommal is az IG BAU pénzügyekért és fenntartható fejlődésért felelős szövetségi elnökhelyettesévé választják. 2009. szeptemberben az IG BAU szövetségi elnökségének európai ügyekért felelős tagjaként Brüsszelbe helyezi át tevékenységének súlypontját. 1994 óta az EGSZB munkavállalói csoportjának tagja, több mint 20 vélemény előadója, valamint 2008 és 2010 között a „Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem” szekció tagja. 2010 novembere óta az EGSZB fenntartható fejlődés megfigyelőközpontjának elnöke.

Wilms alelnök véleménye szerint az Európai Bizottság 2014–2020 időszakra szóló pénzügyi keretre tett javaslata mind a rendelkezésre bocsátott eszközöket, mind pedig a költségvetés tagolását tekintve túlságosan a fennálló helyzet megtartására összpontosít. Ezért a rendelkezésre álló eszközöknek sem a mennyisége, sem a minősége nem felel meg az EU előtt álló kihívásoknak. Hans-Joachim Wilms utal arra, hogy nagyobb költségvetési szabadságra van szükség, és hogy az infláció miatt csökken a költségvetés, ami hosszabb távon tarthatatlan. Az alelnök üdvözli az Európai Bizottságnak azt a javaslatát, hogy növeljék a kutatás-fejlesztés, valamint a fiatalok munkanélkülisége elleni fellépés finanszírozását, ugyanakkor azonban arra szólítja fel az uniós intézményeket, hogy több innováció révén teremtsenek perspektívákat, így csökkentve az euroszkepticizmust.

A kiadási oldalt tekintve Wilms alelnök szerint az a fő kérdés, hogy az uniós szinten kiadott egy euró hol eredményez nagyobb hasznot, mint a nemzeti szinten kiadott egy euró. Olyan európai kollektív javakról van itt szó, amelyeket nemzeti szinten nem lehet optimálisan megteremteni, ezért ezeknél az EU tevékenységére van szükség. Európai közjavak többek között a következők: a kutatás és a fejlesztés, a közös honvédelem, az élelmiszerbiztonság, a bevándorlás és a menedékjog, az éghajlatváltozás elleni védekezés, valamint az energiaügy, a kommunikáció és az egységes piac területén végrehajtott páneurópai infrastrukturális beruházások. A költségvetési témák mellett Hans-Joachim Wilms továbbra is a fenntarthatóság témakörével foglalkozik majd. Ezenkívül a civil társadalom aktív szerepe mellett lép fel az EU és az Egyesült Államok közötti szabadkereskedelmi övezet létrehozása terén.

További információkért kérjük, forduljon kollégáinkhoz:

Az EGSZB sajtóosztálya

E-mail: press@eesc.europa.eu

Tel.: +32 2 546 8207

_______________________________________________________________________________

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a szervezett civil társadalom különböző gazdasági és társadalmi alkotóelemeit képviselő tanácsadó intézményi szerv, amelyet a Római Szerződés hozott létre 1957-ben. Tanácsadó szerepe révén tagjai – s így az általuk képviselt szervezetek – részt vehetnek a közösségi döntéshozatal folyamatában. Az EGSZB 344 taggal rendelkezik, akiket az Európai Unió Tanácsa nevez ki.

_______________________________________________________________________________


Side Bar