Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/32

18 Απριλίου 2013

Όχι status quo: Οι προϋπολογισμοί της ΕΕ πρέπει να διανοίγουν νέες προοπτικές, λέει ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Hajo Wilms

Βρυξέλλες, 17 Απριλίου: ο κ. Hans-Joachim Wilms εκλέγεται Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), αρμόδιος για δημοσιονομικά θέματα. Ως πρόεδρος της γραμματείας της ομάδας προϋπολογισμού θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την άποψη που προβάλλεται σε πολλές γνωμοδοτήσεις, ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ απαιτούν αύξηση του προϋπολογισμού, ώστε να επιτευχθεί ανάκαμψη της οικονομίας και ενίσχυση της απασχόλησης.

Ο κ. Hans-Joachim Wilms κατάγεται από την πόλη Barmstedt και ασχολείται περισσότερο από 40 χρόνια με τον συνδικαλισμό. Ανήκε στη συνδικαλιστική οργάνωση «Κηπουρική, Γεωργία Δασοκομία» (Gewerkschaft Gartenbau, Land und Forstwirtschaft (GGLF)) όπου διατέλεσε οργανωτικός γραμματέας, τμηματάρχης στην κεντρική διοίκηση, αντιπρόεδρος, και τέλος πρόεδρος (το 1993). Τον Ιανουάριο 1996, ο Hajo Wilms εκλέγεται μέλος του ομοσπονδιακού προεδρείου της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Κατασκευές -γεωργία -περιβάλλον» (IG Bauen-Agrar-Umwelt) με αρμοδιότητα τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Κατά την περίοδο 1999-2005 εκλέγεται δύο φορές αντιπρόεδρος της ίδιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με αρμοδιότητα τα δημοσιονομικά θέματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Από τον Σεπτέμβριο του 2009 ο κ. Wilms, ως εντεταλμένος ευρωπαϊκών υποθέσεων του ομοσπονδιακού προεδρείου της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Κατασκευές» (IG Bau), μεταθέτει την βασική του δραστηριότητα στις Βρυξέλλες. Από το 1994 είναι μέλος της Ομάδας εργαζομένων της ΕΟΚΕ και ήταν εισηγητής περισσότερων από 20 γνωμοδοτήσεων. Από το 2008 έως το 2010 ήταν πρόεδρος του ειδικευμένου τμήματος «γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον». Επίσης, από τον Νοέμβριο του 2010 διηύθυνε το Παρατηρητήριο της ΕΟΚΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Αντιπρόεδρος κ.Wilms θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής για το δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 προσανατολίζεται υπερβολικά προς τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, τόσο ως προς το ύψος των πιστώσεων όσο και ως προς τη διάρθρωση του προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα οι διαθέσιμοι πόροι να μην
ανταποκρίνονται, ποσοτικά και ποιοτικά, στις επερχόμενες προκλήσεις. Ο κ. Wilms τονίζει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία και ότι ο πληθωρισμός συντελεί σε συρρίκνωση του προϋπολογισμού, πράγμα που δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ άπειρον. Ο Αντιπρόεδρος επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής για αύξηση της χρηματοδότησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης και της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων. Καλεί ωστόσο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενισχύσουν την καινοτομία ώστε να ανοίξουν νέες προοπτικές και να καταπολεμηθεί ο ευρωσκεπτικισμός.

Όσον αφορά τις δαπάνες, κατά τον Αντιπρόεδρο Wilms, το βασικό ερώτημα είναι να γνωρίζουμε σε ποιους τομείς κάθε ευρώ που ξοδεύεται σε ενωσιακό επίπεδο αποφέρει μεγαλύτερο όφελος από ό,τι αν ξοδευόταν σε εθνικό επίπεδο. Πρόκειται για ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά που δεν μπορούν να προσφερθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε εθνικό επίπεδο και τα οποία επομένως απαιτούν τη δραστηριοποίηση της ΕΕ. Ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά είναι, μεταξύ άλλων, η έρευνα και η ανάπτυξη, η κοινή άμυνα, η ασφάλεια των τροφίμων, η μετανάστευση και το δίκαιο ασύλου, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι επενδύσεις σε έργα υποδομής ευρωπαϊκής εμβέλειας σε τομείς όπως η ενέργεια, οι επικοινωνίες και η ενιαία αγορά. Ο κ. Wilms θα συνεχίσει να ασχολείται με δημοσιονομικά θέματα αλλά και με θέματα που αφορούν τη βιωσιμότητα. Επίσης θα δραστηριοποιηθεί υπέρ της ανάθεσης ενεργού ρόλου στην κοινωνία των πολιτών, καθώς και υπέρ της δημιουργίας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην

Υπηρεσία Τύπου της ΕΟΚΕ

ηλ. δ/ση: PressEESC@eesc.europa.eu

τηλ: +32 2 546 8207

E-Mail: press@eesc.europa.eu

Tel.: +32 2 546 8207

_______________________________________________________________________________

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή μεριμνά για την εκπροσώπηση των διάφορων οικονομικών και κοινωνικών συνιστωσών της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Πρόκειται για ένα θεσμικό όργανο με συμβουλευτικά καθήκοντα, το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957. Χάρη στο συμβουλευτικό της ρόλο, τα μέλη της, και συνεπώς και οι οργανώσεις που εκπροσωπούν, συμμετέχουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ έχει 344 μέλη από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

_______________________________________________________________________________


Side Bar