Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/32

18. april 2013

Ingen status quo: EU-budgetterne skal skabe fremtidsperspektiver siger EØSU's næstformand Hajo Wilms

17. april, Bruxelles: Hans-Joachim Wilms udnævnes til ny næstformand for budgetanliggender i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU). Som formand for budgetgruppens sekretariat vil han fortsat forsvare synspunktet fra adskillige udtalelser om, at det er nødvendigt at afsætte flere midler til EU-budgettet set i lyset af EU's ambitioner om at sætte gang i den økonomiske vækst og beskæftigelsen.

Hans-Joachim Wilms fra Barmstedt har i over 40 år været engageret i fagbevægelsen. I den tyske fagforening for gartneri, land- og skovbrug (GGLF) blev han valgt til henholdsvis faglig sekretær, afdelingsleder på hovedkontoret, stedfortrædende formand og til slut formand (1993). I januar 1996 blev Hajo Wilms medlem af det føderale præsidium i fagforbundet for byggeri, landbrug og miljø (IG Bauen-Agrar-Umwelt) med ansvar for europæiske anliggender, og fra 1999-2005 blev han to gange valgt som stedfortrædende føderal formand i IG BAU med ansvar for områderne budget og bæredygtig udvikling. Fra september 2009 har Hans-Joachim Wilms hovedsageligt arbejdet i Bruxelles som EU-repræsentant for IG BAU.

Som medlem af Arbejdstagergruppen i EØSU siden 1994 har Hans-Joachim Wilms været ordfører for mere end 20 udtalelser, og i perioden 2008 til 2010 var han formand for Den Faglige Sektion for Landbrug, Udvikling af Landdistrikterne og Miljø. Fra november 2010 har han desuden været formand for EØSU's Observatorium for Bæredygtig Udvikling.

Ifølge næstformand Hans-Joachim Wilms fokuserer Kommissionens forslag til den finansielle ramme 2014-2020 i for høj grad på at fastholde status quo, og dette gælder for såvel de afsatte midler som budgettets struktur. Dermed tager budgettet hverken højde for omfanget af eller substansen i de udfordringer, som EU står overfor. Hans-Joachim Wilms gør opmærksom på, at der er behov for en højere grad af fleksibilitet i budgettet. Desuden udhuler inflationen budgettet, hvilket ikke er holdbart på længere sigt. Næstformanden bifalder Kommissionens forslag om at afsætte flere midler til forskning og udvikling samt bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, men opfordrer samtidig EU-institutionerne til at skabe flere fremtidsperspektiver vha. innovationer og dermed modvirke EU-skeptiske holdninger.

På udgiftssiden fokuserer næstformand Hans-Joachim Wilms på spørgsmålet om, hvor en euro, der gives ud på EU-niveau, har en større nytteværdi end en euro, der gives ud på nationalt niveau. Det drejer sig i den forbindelse om fælles europæiske interesser, som ikke opfyldes med optimalt resultat på nationalt niveau, og som derfor kræver effektive EU-foranstaltninger. Områder af fælles europæisk interesse er bl.a. forskning og udvikling, en fælles forsvarspolitik, fødevaresikkerhed, indvandring og retten til asyl, imødegåelse af klimaændringerne, paneuropæiske investeringer i infrastruktur inden for energi, kommunikation og i det indre marked. Udover arbejdet med budgetrelaterede emner vil Hans-Joachim Wilms også fortsat beskæftige sig med området bæredygtighed. Derudover vil han arbejde for at give civilsamfundet en aktiv rolle til fordel for etableringen af en frihandelszone mellem EU og USA.

Yderligere oplysninger kan fås hos:

EØSU's Pressekontor

E-mail: press@eesc.europa.eu

Tlf. + 32 2 546 8207

_______________________________________________________________________________

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) repræsenterer de forskellige økonomiske og sociale grupperinger i det organiserede civilsamfund. EØSU blev oprettet i medfør af Rom-traktaten i 1957 og er et rådgivende institutionelt organ. EØSU's rådgivende funktion giver således medlemmerne, og dermed de organisationer, de repræsenterer, adgang til at deltage i EU's beslutningsproces. EØSU består af 344 medlemmer fra alle EU-medlemsstater. De udnævnes af Rådet.

_______________________________________________________________________________


Side Bar