Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/32

18. dubna 2013

Žádný status quo: rozpočty EU musejí nabídnout perspektivu, říká místopředseda EHSV Hans-Joachim Wilms

17. dubna, Brusel: Hans-Joachim Wilms byl jmenován novým místopředsedou Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) pro rozpočtové otázky. Jako předseda sekretariátu rozpočtové skupiny bude nadále obhajovat názor, který vyjádřil v řadě svých stanovisek, totiž že je vzhledem k ambiciózním úkolům Unie nutné navýšit rozpočet EU, aby se opět nastartovala ekonomika a zaměstnanost.

Hans-Joachim Wilms pochází z malého města Barmstedt a je již více než čtyřicet let aktivním odborářem. V německé odborové organizaci zahradníků, zemědělců a lesníků (Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft – GGLF) pracoval nejdříve jako tajemník, poté jako vedoucí oddělení v hlavní správě, následně byl zvolen místopředsedou a v roce 1993 pak předsedou. V lednu 1996 se Hans-Joachim Wilms stal členem spolkového předsednictva průmyslové odborové organizace pro stavebnictví, zemědělství a životní prostředí (IG Bauen-Agrar-Umwelt – IG BAU) pro oblast Evropy a od roku 1999 do roku 2005 byl dvakrát spolkovým místopředsedou této organizace pro oblast financí a udržitelného rozvoje. V září 2009 přišel pan Wilms jako zástupce spolkového předsednictva IG BAU pro evropské záležitosti do Bruselu. Od roku 1994 je členem skupiny Zaměstnanci v EHSV, byl zpravodajem více než 20 stanovisek a v letech 2008 až 2010 předsedou specializované sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí. Od listopadu 2010 navíc v EHSV vedl Středisko pro sledování udržitelného rozvoje.

Podle pana místopředsedy Wilmse je návrh finančního rámce na období 2014–2020, který předložila Komise, příliš zaměřený na zachování statusu quo nejen z hlediska výše dostupných prostředků, ale i z hlediska členění rozpočtu. Dostupné prostředky proto neodpovídají rozsahu ani charakteru výzev, před nimiž EU stojí. Pan Wilms upozorňuje na to, že je zapotřebí větší rozpočtové volnosti a že je rozpočet kvůli inflaci nižší, což je dlouhodobě neudržitelné. Pan místopředseda vítá návrh Komise na navýšení finančních prostředků v oblasti výzkumu a vývoje a v oblasti boje proti nezaměstnanosti mládeže, zároveň však vyzývá instituce EU, aby s pomocí inovací vytvářely perspektivy, a potíraly tak euroskepticismus.

V souvislosti s výdaji jde panu místopředsedovi Wilmsovi o otázku, kde může být euro vydané na úrovni EU užitečnější než euro vydané na úrovni členského státu. Tato problematika se týká veřejných evropských statků, jež nelze na úrovni členských států optimálně zajišťovat, a proto vyžadují zásah Unie. Mezi veřejné evropské statky patří výzkum a vývoj, společná obrana, bezpečnost potravin, přistěhovalectví a právo na azyl, reakce na změnu klimatu či investice do panevropské infrastruktury v oblasti energetiky, komunikace a vnitřního trhu. Pan Wilms se bude vedle rozpočtových otázek i nadále zabývat udržitelností. Krom toho se bude zasazovat o aktivní úlohu občanské společnosti při vytváření zóny volného obchodu mezi EU a USA.

Další informace poskytne:

Tiskové oddělení EHSV

E-mail: press@eesc.europa.eu

Tel.: +32 2 546 8207

_______________________________________________________________________________

Evropský hospodářský a sociální výbor zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské společnosti. Je to poradní orgán institucí, který byl založen roku 1957 Římskou smlouvou. Jeho poradní úloha umožňuje jeho členům, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se účastnili rozhodovacího procesu Evropské unie. Výbor se skládá z 344 členů z evropských zemí, kteří jsou jmenováni Radou Evropské unie.

_______________________________________________________________________________


Side Bar