Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/31

18 april 2013

Ny ordförande i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Henri Malosse vill sätta medborgarna i centrum för den offentliga debatten

Henri Malosse kommer att leda denna EU-institution, som representerar det civila samhället, under en mandatperiod på två och ett halvt år. Eftersom medborgarna i allt större utsträckning ställer sig oförstående till de beslut som fattas av Europeiska unionen, vill den nya ordföranden att EESK ska få tillbaka hela sin tyngd i den europeiska debatten. Han betraktar det som en prioritering för att man ska kunna bemöta den kris som Europa just nu genomlever.

Henri Malosse, som är EESK:s 30:e ordförande, konstaterar att det finns en klyfta mellan EU och medborgarna som blivit tydligare genom kriserna i Grekland och Cypern. Den nya ordföranden är övertygad om att en av lösningarna består i att återställa balansen mellan de olika institutionerna i Bryssel, och han hoppas att EU:s andra ledamotsförsamling i högre grad ska förkroppsliga medborgarnas konkreta förväntningar: skapande av arbetstillfällen i Europa, de ungas inträde i samhälls- och arbetslivet, skydd av sparkapital, tillgång till vård, osv.

"Det är kommitténs uppgift att, med utgångspunkt i de olika intressen som finns representerade i samhället, informera sig om de andra institutionernas strategi och avkräva dem ansvar. Det är det enda sättet att återfå medborgarnas förtroende." Henri Malosse, EESK:s ordförande.

I detta syfte kommer kommittén att vara mer proaktiv, starta arbetet och utvärdera EU-politiken.

Henri Malosse blev fransk ledamot av kommittén 1995 och utsågs till ordförande för Arbetsgivargruppen 2006. Han har utarbetat ett femtiotal yttranden, bl.a. en mycket kritisk analys av det s.k. Bolkesteindirektivet. Henri Malosse är pragmatisk och engagerad och har aktivt bidragit till EU:s politik för små och medelstora företag. Till vice ordförande utsågs Jane Morrice, f.d. vice talman för Nordirlands parlament och ledamot av EESK sedan 2006 och Hans-Joachim Wilms, EU-ansvarig för IG BAU (fackförbundet för anläggning, jordbruk och miljö) och ledamot av EESK sedan 1994.

För ytterligare information kontakta

EESK:s pressenhet

E-post: press@eesc.europa.eu

Tfn: +32 25468207

______________________________________________________________________________

EESK:s ordförande utses bland ledamöterna för en mandatperiod på två och ett halvt år. Ordförandeposten alternerar mellan kommitténs tre grupper. Ordföranden representerar kommittén utåt, särskilt när det gäller kontakterna med övriga institutioner, och säkerställer att de uppdrag som anförtrotts EESK utförs.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ska företräda de olika ekonomiska och sociala grupperingarna i det organiserade civila samhället. Kommittén är ett institutionellt rådgivande organ som inrättades 1957 genom Romfördraget. Tack vare EESK:s rådgivande funktion får kommitténs ledamöter, och därmed de organisationer som de företräder, möjlighet att delta i gemenskapens beslutsprocess. Kommittén har 344 ledamöter från samtliga EU-länder som utnämns av rådet.

_______________________________________________________________________________


Side Bar