Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/31

18 kwietnia 2013 r.

Nowy przewodniczący EKES-u Henri Malosse stawia obywateli w centrum debaty publicznej

Henri Malosse obejmuje dwuipółletnie kierownictwo w instytucji europejskiej reprezentującej społeczeństwo obywatelskie. W związku z pogłębiającym się brakiem zrozumienia obywateli dla decyzji UE nowy przewodniczący pragnie przywrócić EKES-owi jego znaczenie w debacie europejskiej. Jest to dla niego priorytet, zważywszy na obecny kryzys dotykający Europę.

Jako 30. przewodniczący EKES-u Henri Malosse stwierdził, że między Europą a Europejczykami istnieje rozdźwięk, którego wyrazem był ostatnio kryzys w Grecji i na Cyprze. Wyraził przekonanie, że jednym z rozwiązań jest przywrócenie równowagi sił w Brukseli. Jego pragnieniem jest, by drugie zgromadzenie Unii Europejskiej lepiej uosabiało rzeczywiste oczekiwania obywateli związane z tworzeniem miejsc pracy w Europie, integracją ludzi młodych na rynku pracy, ochroną oszczędności i dostępem do opieki.

Zadaniem Komitetu jest żądanie od innych instytucji wyjaśnienia ich strategii i rozliczanie ich z działań w imieniu różnych podmiotów składających się na nasze społeczeństwo. Tylko pod tym warunkiem obywatele obdarzą nas ponownie swoim zaufaniem” – stwierdził Henri Malosse, przewodniczący EKES-u.

W tym celu EKES zamierza rozwinąć swe umiejętności prognozowania, rozpocząć prace i ocenić politykę europejską.

Henri Malosse jest członkiem EKES-u od 1995 r., w 2006 r. wybrano go na przewodniczącego Grupy Pracodawców. Jest również autorem ponad pięćdziesięciu sprawozdań, w tym bardzo krytycznej analizy dyrektywy usługowej. Cechuje się dużym pragmatyzmem i zaangażowaniem. Aktywnie uczestniczył w polityce europejskiej na rzecz MŚP. Na stanowiskach wiceprzewodniczących wspierać go będą: Jane Morrice, była wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Irlandii Północnej i członkini EKES-u od 2006 r., a także Hans-Joachim Wilms, przedstawiciel ds. europejskich Związku Zawodowego Budownictwo-Rolnictwo-Środowisko (BAU) i niemiecki członek EKES-u od 1994 r.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Prasy EKES-u

e-mail: press@eesc.europa.eu

tel.: +32 2 546 8207

________________________________________________________________________________________________________________

Przewodniczący wybierany jest na dwuipółletnią kadencję, na przemian spośród członków trzech Grup Zgromadzenia. Reprezentuje Komitet w jego kontaktach zewnętrznych, zwłaszcza z innymi instytucjami europejskimi. Jest gwarantem realizacji zadań powierzonych EKES-owi.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 344 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę UE.

________________________________________________________________________________________________________________


Side Bar