Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/31

18 april 2013

Nieuwe EESC-voorzitter Henri Malosse: "In het publieke debat moet de burger centraal staan"

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), de Europese instelling die het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigt, wordt de komende tweeënhalf jaar voorgezeten door Henri Malosse. Nu de burgrs steeds meer moeite hebben om de besluiten van de EU te begrijpen, vindt de nieuwe voorzitter dat het EESC meer gewicht moet krijgen in het Europese debat. Hij wil hieraan prioriteit geven vanwege de crisis waarin Europa zich momenteel bevindt.

Bij zijn aantreden als 30e EESC-voorzitter stelt Malosse vast dat er een grote kloof bestaat tussen Europa en de Europeanen, wat tijdens de recente crises in Griekenland en Cyprus maar weer eens is gebleken. Naar zijn stellige overtuiging ligt één van de oplossingen hiervoor in het herstellen van het evenwicht in de bestaande krachtsverhoudingen in Brussel. Hij zou dan ook graag zien dat de tweede assemblee van de Europese Unie op de bres gaat staan voor wat de burgers echt van Europa verwachten: werkgelegenheid, integratie van jongeren, bescherming van spaargeld, toegang tot zorg, enz.

"Het is de taak van het Comité, als instelling die opkomt voor de belangen van de diverse geledingen van onze samenleving, om de overige instellingen aan te spreken op hun strategie en om hun te vragen verantwoording af te leggen. Pas als dat gebeurt, kan de burger weer vertrouwen in ons krijgen", aldus de kersverse voorzitter.

In dit verband zal het EESC ernaar streven om beter op ontwikkelingen in te spelen, zijn werkzaamheden transparanter te maken en het Europese beleid te evalueren.

De Fransman Henri Malosse, sinds 1995 lid van het Comité en sinds 2006 voorzitter van de groep Werkgevers, heeft meer dan vijftig rapporten geschreven, waaronder een zeer kritische analyse van de Bolkesteinrichtlijn. Vanuit een pragmatische en geëngageerde houding is hij sinds jaar en dag actief betrokken bij het Europese beleid voor kleine en middelgrote ondernemingen. Hij zal worden bijgestaan door twee nieuwe vicevoorzitters: Jane Morrice, voormalig vicevoorzitter van de Assemblee van Noord-Ierland en lid van het EESC sinds 2006, en Hans-Joachim Wilms, die bij de Duitse vakbond IG BAU (bouwnijverheid, landbouw en milieu) belast is met Europese zaken en lid is van het EESC sinds 1994.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Persdienst van het EESC

E-mail: press@eesc.europa.eu

Tel.: +32 2 546 8207

_____________________________________________________________________________

De voorzitter van het EESC wordt door de EESC-leden uit hun midden gekozen voor een periode van tweeënhalf jaar en komt bij toerbeurt uit een van de drie groepen waaruit de assemblee bestaat. Hij vertegenwoordigt het Comité naar buiten toe, met name in de betrekkingen met de overige Europese instellingen. Hij staat garant voor de uitvoering van de taken die aan het EESC zijn toevertrouwd.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité vertegenwoordigt de verschillende economische en sociale geledingen van het maatschappelijk middenveld. Het is een officieel adviesorgaan dat in 1957 bij het Verdrag van Rome is ingesteld. Door de adviestaak van het EESC kunnen zijn 344 leden, en dus de organisaties die ze vertegenwoordigen, deelnemen aan het EU-besluitvormingsproces. De EESC-leden komen uit alle lidstaten en worden door de Raad van de Europese Unie benoemd.

_______________________________________________________________________________


Side Bar