Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/31

2013. gada 18. aprīlī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai jauns priekšsēdētājs: Anrī Maloss (Henry Malosse) publisko diskusiju centrā vēlas izvirzīt iedzīvotājus

Anrī Maloss uz divarpus gadiem pārņem vadību ES iestādē, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību. Tā kā Eiropas Savienības pieņemtie lēmumi iedzīvotājos izraisa aizvien lielāku neizpratni, jaunais priekšsēdētājs vēlas atjaunot EESK ietekmi Eiropas debatēs. Viņš uzskata, ka Eiropā valdošās krīzes apstākļos tā ir prioritāte.

Anrī Maloss, kurš kļuvis par EESK 30. priekšsēdētāju, labi apzinās, ka starp Eiropu un tās iedzīvotājiem ir dziļa plaisa, ko nesen uzskatāmi apliecināja krīze Grieķijā un Kiprā. Būdams pārliecināts, ka viens no risinājumiem ir spēku līdzsvara atjaunošana Briselē, viņš vēlas panākt, lai Eiropas Savienības otrā asambleja vairāk respektētu iedzīvotāju patiesās vēlmes: darba vietu radīšanu Eiropā, jauniešu iekļaušanu, noguldījumu aizsardzību, veselības aprūpes pieejamību u.c.

“Komitejas uzdevums ir mūsu sabiedrības dažādo interešu vārdā uzdot citām iestādēm jautājumus par to stratēģiju un pieprasīt tām atskaiti. Tikai tādā veidā mēs varam atgūt iedzīvotāju uzticēšanos,” ir pārliecināts EESK priekšsēdētājs Anrī Maloss.

Tādēļ EESK stiprinās savu spēju prognozēt turpmākās norises, padarīs savu darbu pārredzamāku un vērtēs Eiropas politikas.

Anrī Maloss ir Komitejas loceklis no Francijas kopš 1995. gada un Darba devēju grupas loceklis kopš 2006. gada; viņš izstrādājis vairāk nekā piecdesmit atzinumu, tostarp ļoti kritisku Bolkenšteina direktīvas analīzi. Būdams pragmatisks un ieinteresēts, viņš ir aktīvi iesaistījies Eiropas rīcībpolitikās MVU atbalstam. Viņam palīdzēs divi priekšsēdētāja vietnieki — Džeina Morisa (Jane Morrice), bijusī Ziemeļīrijas Asamblejas priekšsēdētāja vietniece un EESK locekle kopš 2006. gada, un Hanss-Joahims Vilmss (Hans-Joachim Wilms), Celtniecības, lauksaimniecības un vides arodbiedrības (BAU) delegāts Eiropas lietās un EESK loceklis no Vācijas kopš 1994. gada.

Sīkāka informācija pieejama, sazinoties ar

EESK Preses nodaļa

Elektroniskais pasts: press@eesc.europa.eu

Tālr.: +32 2 546 8207

______________________________________________________________________________

Priekšsēdētāju uz diviem ar pusi gadiem Komiteja ievēlē no savu locekļu vidus pēc kārtas no triju grupu locekļiem. Priekšsēdētājs pārstāv Komiteju ārējās attiecībās, it īpaši attiecībās ar citām Eiropas iestādēm. Priekšsēdētājs ir atbildīgs par Komitejai uzticēto uzdevumu izpildi.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja nodrošina organizētas pilsoniskās sabiedrības dažādu ekonomisko un sociālo aprindu pārstāvību. Komiteja ir institucionāla konsultatīva iestāde, kas izveidota 1957. gadā ar Romas līgumu. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas padomdevēja funkcijas dod iespēju Komitejas locekļiem un tādējādi arī viņu pārstāvētajām organizācijām piedalīties ES lēmumu pieņemšanas procesā. Komitejā ir 344 locekļi no visas Eiropas, kurus ieceļ Eiropas Savienības Padome.

_______________________________________________________________________________


Side Bar