Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/31

2013 m. balandžio 18 d.

Naujas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas Henri Malosse nori, kad piliečiai atsidurtų viešų debatų centre

Henri Malosse perima vadovavimą pilietinei visuomenei atstovaujančiai Europos Sąjungos institucijai dvejų su puse metų kadencijai. Piliečiai vis menkiau supranta Europos Sąjungos priimamus sprendimus, todėl naujasis pirmininkas nori, kad EESRK Europos debatų metu atliktų svarų vaidmenį. Jo manymu, tai yra prioritetas šiuo metu Europos patiriamos krizės sąlygomis.

Tapęs trisdešimtuoju EESRK pirmininku Henri Malosse pripažįsta, kad tarp Europos ir europiečių esama atotrūkio, kurį pastaruoju metu dar labiau atskleidė Graikijos ir Kipro krizės. Jis yra įsitikinęs, kad viena iš išeičių yra iš naujo subalansuoti Briuselyje besidarbuojančias jėgas, todėl nori, kad antroji Europos Sąjungos asamblėja geriau atspindėtų konkrečius piliečių lūkesčius: darbo vietų kūrimas Europoje, jaunimo integravimas, santaupų apsauga, galimybė pasinaudoti sveikatos priežiūra ir kt.

„Komiteto vaidmuo yra atstovaujant skirtingiems mūsų visuomenei būdingiems interesams diskutuoti su kitomis ES institucijomis dėl jų strategijos ir reikalauti, kad jos atsiskaitytų. Tik tuomet piliečiai vėl galės mumis pasitikėti.“ Henri Malosse, EESRK pirmininkas

Tuo tikslu EESRK stiprins savo gebėjimus numatyti, veikti atviriau ir vertinti Europos Sąjungos politiką.

Henri Malosse Komiteto nariu tapo 1995 m., o 2006 m. buvo išrinktas Darbdavių grupės pirmininku. Jis parengė daugiau nei penkiasdešimt pranešimų, įskaitant ir labai kritišką Paslaugų direktyvos (vadinamosios Bolkešteino direktyvos) analizę. Būdamas pragmatiškas ir veiklus, jis aktyviai dalyvavo plėtojant Europos Sąjungos politiką, skirtą MVĮ. Pirmaisiais pirmininko pavaduotojais bus ir kartu su juo darbuosis Jane Morrice, buvusi Šiaurės Airijos asamblėjos pirmininko pirmoji pavaduotoja ir EESRK narė nuo 2006 m., ir Hans-Joachim Wilms, Vokietijos statybos, žemės ūkio ir aplinkos profesinės sąjungos (BAU) atstovas Europos reikalams, nuo 1994 m. priklausantis Vokietijos delegacijai EESRK.

Išsamesnės informacijos teiraukitės

EESRK Spaudos skyriuje

elektroniniu paštu press@eesc.europa.eu

telefonu + 32 2 546 8207.

______________________________________________________________________________

EESRK pirmininką išrenka Komiteto nariai dvejų su puse metų kadencijai. Juo pakaitomis būna vienos iš trijų Asamblėjos grupių atstovas. Jis atstovauja Komitetui palaikant išorės santykius, visų pirma santykius su kitomis Europos Sąjungos institucijomis. Pirmininkas yra atsakingas už EESRK pavestų užduočių įvykdymą.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas atstovauja įvairioms organizuotos pilietinės visuomenės ekonominėms ir socialinėms grupėms. Komitetas yra patariamasis organas, įkurtas 1957 m. Romos sutartimi. Patariamojo organo statusas suteikia Komiteto nariams, taigi ir jų atstovaujamoms organizacijoms, galimybę dalyvauti ES sprendimų priėmimo procese. Komitetą sudaro 344 nariai iš visos Europos. Juos skiria Europos Sąjungos Taryba.

_______________________________________________________________________________


Side Bar