Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/31

18. huhtikuuta 2013

Uusi puheenjohtaja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle: Henri Malosse haluaa nostaa kansalaiset julkisen keskustelun pääosaan

Henri Malosse johtaa kansalaisyhteiskuntaa edustavaa EU:n toimielintä seuraavat kaksi ja puoli vuotta. Tilanteessa, jossa kansalaiset suhtautuvat yhä varauksellisemmin Euroopan unionin tekemiin päätöksiin, uusi puheenjohtaja haluaa antaa ETSK:lle sille kuuluvan painoarvon EU:n julkisessa keskustelussa. Tämä on hänen mielestään ensisijaisen tärkeää Euroopan tämänhetkisessä kriisissä.

Henri Malosse on ETSK:n 30. puheenjohtaja. Hänen mukaansa EU ja eurooppalaiset ovat ajautuneet eri aaltopituuksille, mikä on viimeksi näkynyt Kreikan ja Kyproksen kriiseissä. Hän on vakuuttunut siitä, että yksi ratkaisu on Brysselissä toimivien valtatahojen tasapainottaminen, ja toivoo siksi, että Euroopan unionin toiseksi tärkein edustajakokous ajaisi voimakkaammin kansalaisten todellisia odotuksia: työpaikkojen luomista Eurooppaan, nuorten sosiaalista osallisuutta, talletusten suojaamista, terveydenhoitoa jne.

"Komitean tehtävänä on yhteiskunnan eri eturyhmien nimissä pitää silmällä muiden toimielinten strategioita ja vaatia niitä tilille. Vain siten kansalaiset voivat jälleen luottaa meihin." ETSK:n puheenjohtaja Henri Malosse

Tätä varten ETSK aikoo vahvistaa ennakointivalmiuksiaan, lisätä työskentelynsä avoimuutta ja esittää arvioita EU:n politiikasta.

Henri Malosse on ollut komitean jäsen vuodesta 1995 ja työnantajien ryhmän puheenjohtaja vuodesta 2006. Hän on kirjoittanut yli 50 raporttia, joista mainittakoon nk. Bolkestein-direktiivin hyvin kriittinen analyysi. Käytännöllisenä ja asialleen omistautuneena hän on ollut aktiivisesti mukana laatimassa EU:n pk-yrityspolitiikkaa. Hänen rinnalleen varapuheenjohtajiksi valittiin Jane Morrice, Pohjois-Irlannin parlamentin entinen varapuhemies ja ETSK:n jäsen vuodesta 2006, ja Hans-Joachim Wilms, rakennus-, maatalous- ja ympäristöalan ammattiunionin BAU:n Eurooppa-asiain vastuuhenkilö ja ETSK:n saksalaisjäsen vuodesta 1994.

Lisätietoja:

ETSK:n lehdistöyksikkö

Sähköposti: press@eesc.europa.eu

Puh.: +32 25468207

______________________________________________________________________________

ETSK:n puheenjohtaja valitaan jäsenten keskuudesta 2,5 vuoden toimikaudeksi vuorotellen kustakin komitean kolmesta ryhmästä. Hän edustaa komiteaa sen ulkosuhteissa ja erityisesti suhteissa muihin EU:n toimielimiin. Hänen tehtävänään on taata ETSK:lle uskottujen tehtävien toteutuminen.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea edustaa järjestäytyneeseen kansalaisyhteiskuntaan kuuluvia talous- ja yhteiskuntaelämän eri aloja. Komitea on neuvoa-antava elin, joka on perustettu vuonna 1957 allekirjoitetulla Rooman sopimuksella. Sen neuvoa-antava tehtävä antaa komitean jäsenille ja heidän edustamilleen organisaatioille mahdollisuuden osallistua Euroopan unionin päätöksentekoprosessiin. Euroopan unionin neuvosto nimeää komitean 344 jäsentä kaikkialta Euroopasta.

_______________________________________________________________________________


Side Bar