Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/31

18. aprill 2013

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uus eestseisus: Henri Malosse tahab seada kodanikud avaliku arutelu keskmesse

Henri Malosse asub kaheks ja pooleks aastaks juhtima ELi institutsiooni, mis esindab kodanikuühiskonda. Seistes silmitsi asjaoluga, et kodanikud mõistavad üha vähem Euroopa Liidu langetatud otsuseid, soovib uus president muuta komitee taas oluliseks osalejaks Euroopa arutelus. Presidendi jaoks on see praegu Euroopat hõlmava kriisi tõttu üks prioriteetidest.

Henri Malosse on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 30. president. Ta on vägagi teadlik Euroopa ja eurooplaste vahelisest lõhest, mille on hiljutised kriisid Kreekas ja Küprosel veelgi esile toonud. Olles veendunud, et üks lahendus on Brüsselis esindatud jõudude tasakaalu ümberpaigutamine, soovib ta, et Euroopa Liidu 2. assamblee kehastaks suuremal määral kodanike tegelikke ootusi, mis hõlmavad töökohtade loomist Euroopas, noorte integreerimist, säästude kaitsmist, ligipääsu tervishoiule jt.

„Komitee roll on meie ühiskonna eri huvirühmade nimel kõnetada teisi institutsioone nende strateegia osas ning nõuda neilt aruandmist. Ainult sel juhul saavad kodanikud meid jälle usaldada.” Henri Malosse, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president

Selleks soovib komitee tugevdada oma võimet prognoosida, muuta oma töö avatumaks ja hinnata ELi poliitikat.

Henri Malosse on olnud komitee Prantsusmaa liige alates 1995. aastast ning tööandjate rühma esimees alates 2006. aastast. Ta on koostanud rohkem kui 50 aruannet, millest üks kritiseerib teravalt Bolkesteini direktiivi. Pragmaatilise ja pühendunud inimesena on ta aktiivselt osalenud ELi poliitikas VKEde toetuseks. Tema kõrval saavad asepresidentideks Jane Morrice, kes on Põhja-Iirimaa assamblee endine aseesimees ja komitee liige alates 2006. aastast, ning Hans-Joachim Wilms, kes on ehituse, põllumajanduse ja keskkonna ametiühingu (BAU) Euroopa asjade esindaja ning komitee Saksamaa liige alates 1994. aastast.

Täiendav teave:

EMSK pressiüksus

E-post: press@eesc.europa.eu

Tel: +32 2 546 8207

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president valitakse komitee liikmete hulgast kaheks ja pooleks aastaks roteeruvalt komitee kolmest rühmast. Ta esindab komiteed välissuhetes ja eelkõige suhetes teiste ELi institutsioonidega. Ta tagab komiteele antud ülesannete elluviimise.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tagab organiseeritud kodanikuühiskonda kuuluvate majandus- ja ühiskonnaelu eri alade esindatuse. Komitee on nõuandev organ, mis loodi Rooma lepinguga aastal 1957. Komitee nõuandev roll võimaldab selle liikmetel ja seega organisatsioonidel, mida nad esindavad, osaleda Euroopa Liidu otsustusprotsessis. Komiteesse kuulub kõikjalt Euroopast 344 liiget, kelle nimetab ametisse Euroopa Liidu Nõukogu.


Side Bar