Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/31

18. april 2013

Ny formand i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Henri Malosse vil sætte borgeren i centrum for den offentlige debat

Henri Malosse overtager for en periode på 2½ år formandsposten i den EU‑institution, der repræsenterer civilsamfundet. Borgerne stiller sig i stigende grad uforstående over for de beslutninger, der træffes i EU, og derfor vil den nye formand give EØSU mere pondus i den europæiske debat. Han ser dette som en prioritet i lyset af den krise, som Europa gennemlever for tiden.

Som EØSU's 30. formand er Henri Malosse opmærksom på den afstand, der er mellem EU og borgerne, hvilket kriserne i Grækenland og Cypern for nyligt har vist. Han er overbevist om, at en af løsningerne ligger i en ny balance mellem aktørerne i Bruxelles, og han ønsker, at Den Europæiske Unions andetkammer i højere grad legemliggør borgernes konkrete forventninger: jobskabelse i EU, integration af unge på arbejdsmarkedet, beskyttelse af opsparing, adgang til behandling osv.

"Det er udvalgets rolle på vegne af de forskellige samfundsinteresser at gå i dialog med de andre institutioner om deres strategi og stille dem til regnskab. Kun på den måde får borgerne tillid til os igen." Henri Malosse, formand for EØSU

Med dette formål for øje vil EØSU optræde mere proaktivt, åbne sit arbejde og analysere virkningerne af EU's politikker.

Henri Malosse er fransk medlem af EØSU siden 1995 og siden 2006 formand for "Arbejdsgivergruppen". Han er ophavsmand til over 50 udtalelser, herunder en meget kritisk analyse af Bolkestein-direktivet. Han er pragmatisk og engageret, og har ydet et aktivt bidrag til EU's politikker for SMV. De to nye næstformænd er Jane Morrice, tidligere næstformand for Nordirlands parlamentariske forsamling og medlem af EØSU siden 2006, og Hans-Joachim Wilms, EU-repræsentant for fagforbundet for byggeri, landbrug og miljø (BAU) og tysk medlem af EØSU siden 1994.

Yderligere oplysninger kan fås hos:

EØSU's Pressekontor

E-mail: press@eesc.europa.eu

Tlf. +32 2 546 8207

________________________________________________________________________________________________________________

EØSU's formand vælges blandt medlemmerne for en mandatperiode på 2½ år på skift mellem forsamlingens tre grupper. Han repræsenterer udvalget udadtil og navnlig over for de øvrige EU-institutioner. Han er garant for, at de opgaver, der er tillagt EØSU, udføres.

EU's Økonomiske og Sociale Udvalg repræsenterer de forskellige økonomiske og sociale grupper i det organiserede civilsamfund. EØSU blev oprettet i medfør af Rom-traktaten i 1957 og er et rådgivende institutionelt organ. EØSU's rådgivende funktion giver således medlemmerne, og dermed de organisationer, de repræsenterer, adgang til at deltage i EU's beslutningsproces. EØSU består af 344 medlemmer fra alle EU-medlemsstater. De udnævnes af Rådet.

________________________________________________________________________________________________________________


Side Bar