Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/31

18. dubna 2013

Nové předsednictvo Evropského hospodářského a sociálního výboru – podle Henriho Malosse musí být ve středu veřejné diskuse občané

Do čela evropské instituce, která zastupuje občanskou společnost, byl na dvou a půlleté funkční období zvolen pan Henri Malosse. Vzhledem k tomu, že občané stále méně chápou rozhodnutí přijímaná Evropskou unií, si nový předseda přeje, aby EHSV měl v evropské diskusi opět důležité slovo. To je podle něj prioritou v kontextu krize, jíž Evropa v současnosti prochází.

Třicátý předseda EHSV pan Henri Malosse se vyjádřil v tom smyslu, že mezi Evropou a jejími občany leží propast, o čemž svědčí nedávná krize v Řecku a na Kypru. Je přesvědčen, že jedním z řešení je nastolení nové rovnováhy sil, které v Bruselu působí, a přeje si, aby druhé shromáždění Evropské unie důrazněji vyjadřovalo skutečná očekávání občanů v oblasti zaměstnanosti v Evropě, zapojení mladých lidí, ochrany úspor, přístupu ke zdravotní péči atd.

„Úlohou Výboru je obracet se na ostatní orgány ohledně jejich strategií jménem různých zájmů, které jsou zastoupeny v naší společnosti, a volat je k odpovědnosti. Pouze za této podmínky si znovu získáme důvěru občanů." Henri Malosse, předseda EHSV

Ta tímto účelem EHSV posílí svou kapacitu, co se týče předvídání, zpřístupní svou činnost a bude hodnotit evropskou politiku.

Henri Malosse (Francie) je členem Výboru od roku 1995. V roce 2006 byl zvolen předsedou skupiny Zaměstnavatelé. Je autorem více než padesáti zpráv, mimo jiné velice kritické analýzy směrnice o službách. Se svým pragmatickým a angažovaným pohledem se aktivně podílel na evropských politikách ve prospěch malých a středních podniků. Místopředsedy se stali paní Jane Morrice, bývalá místopředsedkyně Shromáždění Severního Irska a členka EHSV od roku 2006, a pan Hans-Joachim Wilms (Německo), zástupce pro evropské záležitosti Odborové federace stavebnictví, zemědělství a životního prostředí (BAU) a člen EHSV od roku 1994.

Další informace poskytne:

Tiskové oddělení EHSV

E-mail: press@eesc.europa.eu

Tel.: +32 2 546 8207

______________________________________________________________________________

Předseda EHSV je volen z řad členů na funkční období 2 a půl roku střídavě jednou ze tří skupin shromáždění. Zastupuje Výbor navenek a zejména u ostatních evropských orgánů. Zaručuje plnění funkcí svěřených EHSV.

Evropský hospodářský a sociální výbor zajišťuje zastoupení různých hospodářských a sociálních složek organizované občanské společnosti. Je to poradní orgán institucí, který byl založen v roce 1957 Římskou smlouvou. Jeho poradní úloha umožňuje jeho členům, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se podíleli na rozhodovacím procesu Společenství. Má 344 členů z celé Evropské unie, které jmenuje Rada.

_______________________________________________________________________________ f-04103 FR-VV/LW/ag


Side Bar