Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/31

18 април 2013 г.

Ново председателство за Европейския икономически и социален комитет: Анри Малос иска да постави гражданите в центъра на обществения дебат

Анри Малос застава начело на европейската институция, представляваща гражданското общество, за мандат от две години и половина. На фона на нарастващото неразбиране на гражданите по отношение на решенията, вземани от Европейския съюз, новият председател иска ЕИСК отново да играе важна роля в европейския дебат. Според него това е приоритет предвид кризата, в която Европа се намира понастоящем.

Поемайки функцията на 30-ти председател на ЕИСК, Анри Малос е наясно с „разминаването“ между Европа и европейците, подчертано неотдавна от кризата в Гърция и Кипър. Убеден, че едно от решенията се състои в установяване на ново равновесие на силите в Брюксел, той би искал втората Асамблея на Европейския съюз да въплъщава в по-голяма степен действителните очаквания на гражданите: създаване на работни места в Европа, приобщаване на младите хора, защита на спестяванията, достъп до здравеопазване и др.

„Ролята на Комитета е, от името на изразителите на различните интереси, съставляващи нашето общество, да привлича вниманието на другите институции върху собствените им стратегии и да ги държи отговорни. Само при това условие гражданите отново ще възвърнат доверието си в нас.“ Анри Малос, председател на ЕИСК

За тази цел ЕИСК ще засили капацитета си да изпреварва събитията, ще направи дейността си по-открита и ще следи отблизо европейските политики.

Френски член на Комитета от 1995 г. и председател на група „Работодатели“ от 2006 г., Анри Малос е автор на над петдесет доклада, в това число на един особено критичен анализ на Директивата „Болкещайн“. Прагматичен и всеотдаен, той участва активно в европейските политики в подкрепа на МСП. За заместник-председатели бяха избрани Джейн Морис, бивш заместник-председател на Асамблеята на Северна Ирландия и член на ЕИСК от 2006 г., и Ханс-Йоахим Вилмс, отговарящ за европейските въпроси в Синдиката на работещите в строителството, селското стопанство и околната среда (IG BAU) и германски член на ЕИСК от 1994 г.

За повече информация, моля, свържете се с:

Пресцентър на ЕИСК

електронен адрес: press@eesc.europa.eu

Тел.: +32 2 546 8207

______________________________________________________________________________

Председателят на ЕИСК се избира измежду членовете за мандат от 2,5 години на ротационен принцип от всяка една от трите групи на Асамблеята. Той представлява Комитета във външните му отношения и по-специално тези с останалите европейски институции. Той е човекът, който носи отговорността за изпълнението на задачите, поверени на ЕИСК.

Европейският икономически и социален комитет представлява различните икономически и социални участници в организираното гражданско общество. Той е консултативен орган, създаден през 1957 г. с Римския договор. Благодарение на мисията му на консултативен орган, неговите членове и организациите, които те представляват, могат да участват в процеса на вземане на решения на ниво EС. Състои се от 344 членове от цяла Европа, номинирани от Съвета.

_______________________________________________________________________________


Side Bar