Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13/2

16 stycznia 2013 r.

Porażka europejskiego projektu dotyczącego chmur obliczeniowych

Chociaż UE słusznie dąży do zwiększenia wykorzystania technologii chmur obliczeniowych, nie udaje jej się doprowadzić do rozwinięcia usług ani wykształcenia europejskiej infrastruktury w tym zakresie – ostrzegł Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w opinii przyjętej na dzisiejszej sesji plenarnej.

W swojej opinii EKES ocenia najnowszy komunikat Komisji w sprawie „Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej (CC) w Europie” i proponuje alternatywną, trzyelementową strategię, czyli zwiększenie wykorzystania CC, opracowanie opartego na niej oprogramowania i rozwijanie tej technologii w Europie.

Cele UE dotyczące chmury obliczeniowej nie powinny ograniczać się po prostu do jej przyjęcia. Zdaniem Erica Pigala (Grupa Pracowników, Francja), sprawozdawcy opinii Komitetu w tej sprawie, powinny one pomagać przedsiębiorstwom i administracjom państwowym w rozwinięciu aktywności w chmurze poprzez usługi oparte na tej technologii oraz zapewnić Europie „efektywność działania w chmurze” poprzez odpowiednią infrastrukturę.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny uważa, że realizacja tych celów doprowadzi do powstania „europejskiej produkcji energii cyfrowej”. Jeśli tak się nie stanie, Europa będzie w coraz większym stopniu zależna od dostawców zewnętrznych. Eric Pigal zauważa, że „energia cyfrowa, podobnie jak inne źródła energii, takie jak ropa i gaz, stanowi wyzwanie gospodarcze i strategiczne”.

Aby wesprzeć wykorzystanie chmury obliczeniowej, Komitet poparł propozycję Komisji, aby zrezygnować z nagromadzenia norm technicznych i stworzyć europejskie systemy certyfikacji dla dostawców usług w chmurze. Opowiedział się również za opracowaniem modelowych warunków umownych w odniesieniu do umów o gwarantowanym poziomie usług i za wspólnym rozwojem sektorów publicznych w oparciu o CC.

Wyraża jednak ubolewanie z powodu braku konkretnych środków podnoszących świadomość w tej kwestii i ostrzega przed wykluczeniem najsłabszych grup. „Komisja powinna podjąć szczególne starania wobec użytkowników o najniższej świadomości i pokazać MŚP, jakie korzyści mogą odnieść z wykorzystania technologii CC” – stwierdził Eric Pigal.

Jednak propagowanie korzystania z chmur obliczeniowych nie doprowadzi automatycznie do powstania usług w chmurze i odpowiedniej infrastruktury. Zdaniem EKES-u do tego potrzebne są specjalne bodźce. „W obecnych warunkach rynkowych zwiększenie wykorzystania chmur obliczeniowych w Europie nieuchronnie wzmocni operatorów spoza Europy” – stwierdził Eric Pigal.

Wyraził on również poważne zaniepokojenie istnieniem oligopolu na rynku CC i dominacją operatorów spoza Europy i wezwał UE do zagwarantowania operatorom europejskim, że skorzystają na promowaniu wykorzystania chmur obliczeniowych i że będą się mogli rozwijać. Wskazał na surowe normy ochrony danych osobowych w Europie i na fakt, że europejscy konsumenci preferują dostawców lokalnych, stwierdzając, że warunki te sprzyjają powstawaniu operatorów z siedzibą w Europie.

Komitet, świadom trudności, jakich użytkownicy doświadczają w sporach z dostawcami działającymi w innych krajach, proponuje stworzenie programu rozwiązywania sporów on-line, opartego na dobrze przetestowanym modelu używanym w równie zglobalizowanym i międzynarodowym kontekście handlu elektronicznego. „Ponieważ takie działania muszą być niezależne i bezstronne, taką mediację można powierzyć istniejącej bądź nowej agencji europejskiej. Jej doświadczenie i znajomość powtarzających się problemów mogłyby następnie zostać wykorzystane do odpowiedniego dostosowania sposobów działania i przepisów” – stwierdził Eric Pigal.

Aby osiągnąć cele przedstawione w opinii, EKES proponuje zastosowanie ukierunkowanych dotacji unijnych i krajowych oraz nadanie impulsu projektom europejskim poprzez procedurę przetargową zgodną z zasadami konkurencji.

Szczegółowych informacji udziela:

Karin Füssl, kierownik Działu Prasy

e-mail: karin.fussl@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8722


Side Bar