Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13/29

9 kwietnia 2013 r.

Pierwsza rocznica powstania europejskiej inicjatywy obywatelskiej

W Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EKES-ie) zebrały się dziś główne zainteresowane strony, by upamiętnić pierwszą rocznicę utworzenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej (ECI) – pierwszego na świecie bezpośredniego, cyfrowego i ponadnarodowego narzędzia demokracji uczestniczącej. Dzień Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2013, zorganizowany wspólnie z Komitetem Regionów, European Citizen Action Service, Democracy International, Instytutem Inicjatywy i Referendum w Europie oraz Euronews, stanowił okazję do oceny mocnych i słabych punktów inicjatywy i do omówienia przyszłych udoskonaleń. Organizatorzy większości inicjatyw byli obecni na imprezie i mogli podzielić się swoimi doświadczeniami oraz wyrazić swe potrzeby i obawy.

Narzędzie to, uruchomione 1 kwietnia 2012 r. poprzez jedną stronę internetową, zaowocowało 27 propozycjami inicjatyw i zebrano dzięki niemu ponad 1,6 mln podpisów. Obecnie aktywnych jest 14 inicjatyw, które oczekują na złożenie do Komisji Europejskiej. Dzień Inicjatywy Obywatelskiej był okazją do wymiany doświadczeń wśród organizatorów ECI, decydentów i ekspertów na temat technicznych, prawnych i ekonomicznych przeszkód w zbieraniu podpisów, jednocześnie zaś kierował uwagę na wyjątkowy potencjał inicjatywy w zakresie zachęcania do bezpośredniego uczestnictwa i tworzenia nowej przestrzeni debaty europejskiej.

„Mimo gospodarczych i społecznych wyzwań, przed którymi stoi Europa, europejska inicjatywa obywatelska pomaga w rozwoju demokracji w UE” – powiedział Staffan Nilsson, przewodniczący EKES-u. Jeśli będziemy posługiwać się tym narzędziem w sposób efektywny, wzrośnie poziom zbiorowej wiedzy wśród obywateli europejskich, a za tym pójdzie wzrost spójności i zaangażowania. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny pragnie zatem nie tylko podnieść świadomość na temat tej istotnej inicjatywy, lecz również wesprzeć prace nad opracowaniem łatwej i przejrzystej procedury ich tworzenia.

Przykłady najbardziej udanych inicjatyw, w tym inicjatywy „Right 2 Water”, która ma swoje odzwierciedlenia w kilku strategiach Komisji – to źródła wiedzy, z których można będzie korzystać w procesie uczestnictwa i przy zmianie przepisów w 2015 r. Uczestnicy konferencji zadawali pytania dotyczące praktycznych aspektów prowadzenia kampanii, zwłaszcza w kontekście kosztów, systemu elektronicznego zbierania podpisów i potrzeby lepszego przekazywania i rozpowszechniania informacji. Zgłoszono propozycje utworzenia infrastruktury towarzyszącej dla organizatorów inicjatywy, obejmujące niezależny dział pomocy technicznej prowadzony przez podmioty społeczeństwa obywatelskiego, punkt kompleksowej obsługi lub punkt kontaktowy.

„Europejska inicjatywa obywatelska to pierwszy krok na naszej drodze w kierunku ponadnarodowej elektronicznej demokracji europejskiej i z tego względu powinniśmy traktować ją z szacunkiem, doceniać jej potencjał i rozumieć przyszłe wyzwania” – powiedział Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne i administrację.

„Inicjatywa obywatelska to bardzo jasny wskaźnik tego, co się dzieje w UE, gdyż pierwsze inicjatywy obejmowały wszystkie sprawy, poczynając od kwestii techniczno-administracyjnych, a kończąc na tak praktycznych zagadnieniach, jak prawo do głosowania” – stwierdził Bruno Kaufmann, przewodniczący Instytutu Inicjatywy i Referendum w Europie.

W inicjatywę obywatelską zaangażowały się miliony obywateli oraz setki organizacji, władz i instytucji. Z przedsięwzięcia tego wynika, że ukierunkowana reforma rozporządzenia pomogłaby stworzyć z ECI w przyszłości jeszcze efektywniejsze narzędzie.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Prasy EKES-u

e-mail: PressEESC@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8207


Side Bar