Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13/28

22 marca 2013 r.

Organa doradcze UE zobowiązują się wspólnymi siłami tworzyć Europę „ludzi i dla ludzi”

Powodzenie projektu europejskiego zależy od faktycznego udziału wszystkich podmiotów lokalnych, regionalnych i społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu polityki i w jej wdrażaniu, a także od skutecznej koordynacji na wszystkich poziomach sprawowania rządów – takie było główne, stale powracające przesłanie wczorajszej debaty z przewodniczącym Komitetu Regionów (KR-u) Ramónem Luisem Valcárcelem Siso na sesji plenarnej EKES-u.

Przewodniczący EKES-u Staffan Nilsson zaprosił swego odpowiednika w KR-ze Ramóna Luisa Valcárcela Siso do udziału w sesji plenarnej, by zastanowić się nad sposobem rozwinięcia współpracy politycznej między tymi dwoma organami.

„Zwiększyłoby to skuteczność i wpływ działań konsultacyjnych obu komitetów doradczych UE w stosunku do instytucji unijnych” – podkreślił Staffan Nilsson, który podczas swej kadencji wielokrotnie wnosił o ściślejszą współpracę między Komitetami.

W ramach obecnej umowy o współpracy KR i EKES zajmują wspólne budynki i wywiązują się ze swych zadań doradczych i operacyjnych korzystając z tych samych zasobów służb logistycznych i tłumaczeniowych, dzięki czemu uzyskują korzyści skali.

Obaj przewodniczący zgodzili się co do tego, że UE może jedynie zyskać na uwzględnieniu w swych politykach i decyzjach wysuniętych przez oba Komitety zaleceń, gdyż odzwierciedlają one oczekiwania i potrzeby podmiotów działań politycznych i społeczno-gospodarczych naszych społeczeństw.

Przegląd strategii „Europa 2020”, który zostanie niebawem przeprowadzony, mógłby być dla obu Komitetów świetną okazją do zaproponowania szeregu dodatkowych rozwiązań mających zaradzić pewnym niedociągnięciom i niedostatkom w tej strategii.

„Istotne jest, by ściślejszej koordynacji polityki budżetowej, finansowej, społecznej i gospodarczej na poziomie UE towarzyszyła większa odpowiedzialność demokratyczna – stwierdził Ramón Luis Valcárcel Siso. – UE musi wykorzystać wszystkie dostępne środki i kanały, by wysłuchać ludzi i zapewnić zaspokojenie ich potrzeb”.

Przewodniczący wyjaśnił też, że władze lokalne i regionalne reprezentowane w KR-ze wielokrotnie wzywały UE, by tworzyła raczej miejsca pracy zamiast skupiać się głównie na konsolidacji fiskalnej, „co nie przyniosło pomyślnych skutków”.

Podobnie niektórzy członkowie EKES-u zauważyli, że zalecenia ich Komitetu dotyczące rozwiązań obecnej sytuacji kryzysowej, w tym konieczność złagodzenia środków oszczędnościowych, nie zostały w pełni wzięte pod uwagę.

Obaj przewodniczący doszli do zgodnego wniosku, że jeśli władze lokalne i regionalne oraz społeczeństwo obywatelskie nie zostaną uznane za partnerów w planowaniu i wdrażaniu strategii „Europa 2020”, nie spełni ona pokładanych w niej nadziei.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Prasy EKES-u

email: PressEESC@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8207


Side Bar